User avatar

Piotr Strebski

@strebski Joined on Aug. 1, 2018

402 translations

Polish

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
[Deprecated] Riot Android Some of the components within this project have alerts. This translation is locked. 50% 79,578 508,689 7,094 853 186
Element Android Some of the components within this project have alerts. 43% 125,014 786,136 609 111 133
Element iOS Some of the components within this project have alerts. 55% 54,578 309,664 653 63 530

Nothing to list here.

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
[Deprecated] Riot Android Some of the components within this project have alerts. This translation is locked. 50% 79,578 508,689 7,094 853 186
Element Android Some of the components within this project have alerts. 43% 125,014 786,136 609 111 133
Element iOS Some of the components within this project have alerts. 55% 54,578 309,664 653 63 530

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
User avatar strebski

Translation changed

Element iOS / Element iOSPolish

Apply strikethrough format
Zastosuj format przekreśleniea
2 months ago
User avatar strebski

Translation changed

Element iOS / Element iOSPolish

Apply underline format
Zastosuj format podkreśleniea
2 months ago
Sign In
Zaloguj się
2 months ago
Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Główne zmiany w tej wersji: Element Android teraz korzysta z Crypto Rust SDK.
Pełna lista zmian: https://github.com/vector-imelement-hq/element-android/releases
2 months ago
Main changes in this version: corrective release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Główne zmiany w tej wersji: Wydanie korektywne.
Pełna lista zmian: https://github.com/vector-imelement-hq/element-android/releases
2 months ago
Main changes in this version: mainly bug fixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Główne zmiany w tej wersji: głównie poprawki błędów.
Pełna lista zmian: https://github.com/vector-imelement-hq/element-android/releases
2 months ago
Main changes in this version: Bugfixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Główne zmiany w tej wersji: Poprawki błędów.
Pełny dziennik zmian: https://github.com/element-hq/element-android/releases
2 months ago
Main changes in this version: add Mobile Device Management and functional members support.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Główne zmiany w tej wersji: dodanie zarządzania urządzeniami mobilnymi i obsługi członków funkcjonalnych.
Pełny dziennik zmian: https://github.com/element-hq/element-android/releases
2 months ago
Your access token gives full access to your account. Do not share it with anyone.
Twój token dostępu zapewnia pełny dostęp do Twojego konta. Nie udostępniaj go nikomu.
a year ago
This new version mainly contains bug fixes and improvements. Sending a message is now much faster.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases/tag/v1.0.10
Ta nowa wersja zawiera głównie poprawki błędów i ulepszenia. Wysyłanie wiadomości jest teraz znacznie szybsze.
Pełna lista zmian: https://github.com/vector-im/element-android/releases/tag/v1.0.10
a year ago
Browse all changes for user