Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Element Android App Fix this component to clear its alerts. Apache-2.0 99% 14 43
Element Android Store This component is linked to the Element Android/Element Android App repository. Apache-2.0
Project website element.io
Project maintainers User avatar onurays User avatar kittykat User avatar bmarty User avatar ganfra User avatar sneaker-net User avatar thibaultamartin
Translation license Apache-2.0 Element Android Store Element Android App
Languages 1
Source strings 2,751
Source words 17,400
Source characters 110,861
Hosted strings 2,751
Hosted words 17,400
Hosted characters 110,861
Report user
Raportojeni përdoruesin
3 weeks ago
The user has been reported.

If you don't want to see any more content from this user, you can ignore them to hide their messages.
Përdoruesi është raportuar.

Nëse s’doni të shihni më lëndë nga ky përdorues, mund ta shpërfillni, që mesazhet e tij të jenë të fshehura.
3 weeks ago
Reported user
Përdorues i raportuar
3 weeks ago
Main changes in this version: Bugfixes and improvements.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Ndryshimet kryesore në këtë version: Ndreqje të metash dhe përmirësime.
Regjistër i plotë ndryshimesh: https://github.com/element-hq/element-android/releases
3 weeks ago
User avatar None

New strings to translate

Element Android / Element Android AppAlbanian

New strings to translate 3 weeks ago
User avatar None

New string to translate

Element Android / Element Android StoreAlbanian

New string to translate 3 weeks ago
User avatar None

Resource update

Element Android / Element Android StoreAlbanian

Resource update 3 weeks ago
User avatar None

Resource update

Element Android / Element Android AppAlbanian

Resource update 3 weeks ago
Main changes in this version: Security release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Ndryshimet kryesore në këtë version: Hedhje në qarkullim për sigurinë.
Regjistër i plotë ndryshimesh: https://github.com/element-hq/element-android/releases
2 months ago
User avatar None

New string to translate

Element Android / Element Android StoreAlbanian

New string to translate 2 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity