Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
[Deprecated] Riot Android Some of the components within this project have alerts. This translation is locked. 40% 1,789 12,339 149 6
Element iOS Some of the components within this project have alerts. 6% 2,304 13,029 5
Ditto Some of the components within this project have alerts. 91 strings are not being translated here.
Element Android Some of the components within this project have alerts. 106 strings are not being translated here. 99% 8 87 3
Language code lv
Aliased language codes lav
Text direction Left to right
Plural: Default plural 8 translations
Number of plurals 3
Plural type Zero/one/other
Plurals Zero 0, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
One 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101
Other 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23
Plural formula (n % 10 == 0 || n % 100 >= 11 && n % 100 <= 19) ? 0 : ((n % 10 == 1 && n % 100 != 11) ? 1 : 2)
Plural: Plural gettext formula 0 translations
Number of plurals 3
Plural type One/other/zero
Plurals One 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101
Other 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Zero 0
Plural formula n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : 2
Plural: Plural gettext formula 0 translations
Number of plurals 3
Plural type One/few/other (Slavic languages)
Plurals One 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101
Few 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23
Other 0, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Plural formula (n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)
User avatar None

New strings to translate

Element Android / Element Android AppLatvian

New strings to translate 2 weeks ago
User avatar None

Resource update

Element Android / Element Android AppLatvian

Resource update 2 weeks ago
User avatar Velin92

New strings to translate

Element iOS / Element iOSLatvian

New strings to translate 3 weeks ago
User avatar Velin92

Resource update

Element iOS / Element iOSLatvian

Resource update 3 weeks ago
Your system will automatically send logs when an unable to decrypt error occurs
Sistēma automātiski nosūtīts žurnāla ierakstus, kad notikatgadīsies kļūda "nav iespējams atšifrēt"
4 months ago
You’re using a beta version of spaces. Your feedback will help inform the next versions. Your platform and username will be noted to help us use your feedback as much as we can.
Tuiek izmantota vietu beta laidienuversija. Atsauksmes palīdzēs uzlabot nākamoās laidienuversijas. Izmantotā sistēma un lietotājvārds tiks pierakstīts, lai mēs varētu pēc iespējas labāk izmantot atsauksmes.
4 months ago
Start the system camera instead of the custom camera screen.
PalaidietJāsāknē sistēmas kamerua, nevis pielāgotāas kameras ekrānus.
4 months ago
Theme
TēmaIzskats
4 months ago
${app_name} will sync in background in way that preserves the device’s limited resources (battery).
Depending on your device resource state, the sync may be deferred by the operating system.
${app_name} sinhronizēsies fonā,, lai ietaupītu telefona saudzētu ierīces ierobežotos resursus (bateriju).
Atkarībā no ierīces baterijasresursu stāvokļa, sinhronizāciju var atcelt operētājsistēmaoperētājsistēma var atlikt sinhronizāciju.
4 months ago
Please click on the notification. If you do not see the notification, please check the system settings.
dzu,gums noklikšķinieāt uz paziņojuma. Ja paziņojums nav redzams, lūgums pārbaudieīt sistēmas iestatījumus.
4 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
There are no glossaries defined for this language.