View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

send_bug_report_include_key_share_history
English
Send key share requests history
53/310
Key English Ukrainian State
space_list_empty_message Spaces are a new way to group rooms and people. Create a space to get started. Простори – це новий спосіб групувати кімнати та людей. Створіть простір, щоб розпочати.
invites_title Invites Запрошення
invites_empty_title Nothing new. Нічого нового.
invites_empty_message This is where your new requests and invites will be. Тут з'являтимуться нові запити та запрошення.
direct_chats_header Conversations Бесіди
matrix_only_filter Matrix contacts only Лише Matrix-контакти
no_result_placeholder No results Немає результатів
no_more_results No more results Більше немає результатів
rooms_header Rooms Кімнати
settings_category_room_directory Room directory Каталог кімнат
settings_room_directory_show_all_rooms Show rooms with explicit content Показувати кімнати з делікатним вмістом
settings_room_directory_show_all_rooms_summary Show all rooms in the room directory, including rooms with explicit content. Показувати всі кімнати в каталозі кімнат, включно з кімнатами з делікатним вмістом.
spaces_header Spaces Простори
send_bug_report_include_logs Send logs Надіслати журнали
send_bug_report_include_crash_logs Send crash logs Надіслати журнали помилок
send_bug_report_include_key_share_history Send key share requests history Надіслати історію запитів спільного доступу до ключів
send_bug_report_include_screenshot Send screenshot Надіслати знімок екрана
send_bug_report Report bug Повідомити про ваду
send_bug_report_description Please describe the bug. What did you do? What did you expect to happen? What actually happened? Опишіть ваду. Що ви робили? Виконання якої дії очікували? Що сталося натомість?
send_bug_report_description_in_english If possible, please write the description in English. Якщо можливо, будь ласка, напишіть опис англійською.
send_bug_report_placeholder Describe your problem here Опишіть свою проблему
send_bug_report_logs_description In order to diagnose problems, logs from this client will be sent with this bug report. This bug report, including the logs and the screenshot, will not be publicly visible. If you would prefer to only send the text above, please untick: Для визначення проблеми, журнали з цього клієнта буде долучено до звіту про ваду. Цей звіт, включно з журналами та знімком екрана, не буде доступний публічно. Якщо ви не хочете надсилати журнали, приберіть позначку:
send_bug_report_alert_message You seem to be shaking the phone in frustration. Would you like to open the bug report screen? Здається, ви трясете телефон від фрустрації. Бажаєте надіслати звіт про помилку?
send_bug_report_app_crashed The application has crashed last time. Would you like to open the crash report screen? При останньому запуску застосунок закрився з помилкою. Бажаєте надіслати звіт про помилку?
send_bug_report_rage_shake Rage shake to report bug Струснути пристрій, щоб повідомити про ваду
send_bug_report_sent The bug report has been successfully sent Звіт про помилку вдало надіслано
send_bug_report_failed The bug report failed to be sent (%s) Не вдалося надіслати звіт про помилку (%s)
send_bug_report_progress Progress (%s%%) Прогрес (%s%%)
join_room Join Room Увійти до Кімнати
username Username Ім'я користувача
logout Sign out Вийти
Key English Ukrainian State
secure_backup_reset_no_history You will restart with no history, no messages, trusted devices or trusted users Ви розпочнете знову, але без історії повідомлень, без довірених пристроїв та користувачів
secure_backup_setup Set Up Secure Backup Налаштувати безпечне резервне копіювання
security_prompt_text Verify yourself & others to keep your chats safe Перевірте себе та інших, щоб ваші бесіди були безпечними
seen_by Seen by Переглянуто
select_room_directory Select a room directory Вибір каталогу кімнат
select_spaces Select spaces Вибрати простори
send_a_sticker Sticker Наліпка
send_attachment Send attachment Надіслати вкладення
send_bug_report Report bug Повідомити про ваду
send_bug_report_alert_message You seem to be shaking the phone in frustration. Would you like to open the bug report screen? Здається, ви трясете телефон від фрустрації. Бажаєте надіслати звіт про помилку?
send_bug_report_app_crashed The application has crashed last time. Would you like to open the crash report screen? При останньому запуску застосунок закрився з помилкою. Бажаєте надіслати звіт про помилку?
send_bug_report_description Please describe the bug. What did you do? What did you expect to happen? What actually happened? Опишіть ваду. Що ви робили? Виконання якої дії очікували? Що сталося натомість?
send_bug_report_description_in_english If possible, please write the description in English. Якщо можливо, будь ласка, напишіть опис англійською.
send_bug_report_failed The bug report failed to be sent (%s) Не вдалося надіслати звіт про помилку (%s)
send_bug_report_include_crash_logs Send crash logs Надіслати журнали помилок
send_bug_report_include_key_share_history Send key share requests history Надіслати історію запитів спільного доступу до ключів
send_bug_report_include_logs Send logs Надіслати журнали
send_bug_report_include_screenshot Send screenshot Надіслати знімок екрана
send_bug_report_logs_description In order to diagnose problems, logs from this client will be sent with this bug report. This bug report, including the logs and the screenshot, will not be publicly visible. If you would prefer to only send the text above, please untick: Для визначення проблеми, журнали з цього клієнта буде долучено до звіту про ваду. Цей звіт, включно з журналами та знімком екрана, не буде доступний публічно. Якщо ви не хочете надсилати журнали, приберіть позначку:
send_bug_report_placeholder Describe your problem here Опишіть свою проблему
send_bug_report_progress Progress (%s%%) Прогрес (%s%%)
send_bug_report_rage_shake Rage shake to report bug Струснути пристрій, щоб повідомити про ваду
send_bug_report_sent The bug report has been successfully sent Звіт про помилку вдало надіслано
send_feedback_space_info You’re using a beta version of spaces. Your feedback will help inform the next versions. Your platform and username will be noted to help us use your feedback as much as we can. Ви користуєтеся бета-версією просторів. Ваш відгук допоможе поліпшити наступні версії. Ваша платформа та ім’я користувача будуть зазначені, щоб допомогти нам використати ваш відгук якнайефективніше.
send_feedback_space_title Spaces feedback Відгук про Простори
send_feedback_threads_info Threads are a work in progress with new, exciting upcoming features, such as improved notifications. We’d love to hear your feedback! Гілки — це поточна розробка з новими, захопливими майбутніми функціями, як-от удосконалені сповіщення. Ми хотіли б почути ваш відгук!
send_feedback_threads_title Threads Beta feedback Відгук про Гілки бета
send_file_step_compressing_image Compressing image… Стиснення зображення…
send_file_step_compressing_video Compressing video %d%% Стиснення відео %d%%
send_file_step_encrypting_file Encrypting file… Шифрування файлу…

Loading…

Наскільки бачу, тут мова саме про ключі.

3 years ago

Наскільки бачу, тут мова саме про

3 years ago
Send key share requests history
Надіслати історію запитів спільного доступу до ключових данихів
3 years ago
Send key share requests history
Надіслати історію запитів спільного доступу до ключових даних
3 years ago
Browse all component changes
User avatar strixaluco

Translation comment

Наскільки бачу, тут мова саме про ключі.

3 years ago

Glossary

English Ukrainian
private key закритий ключ Element Android
public key відкритий ключ Element Android
recovery key ключ відновлення Element Android
request вимагати Element Android
send надсилати/надіслати Element Android
share поділитися/ділитися; поширювати/поширити Element Android
signing key ключ підпису Element Android

Source information

Key
send_bug_report_include_key_share_history
Flags
java-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
library/ui-strings/src/main/res/values-uk/strings.xml, string 358