Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Nio This translation is locked. MPL-2.0
Project website nio.chat
Project maintainers User avatar kiliankoe
Translation license MPL-2.0 Nio
Languages 1
Source strings 89
Source words 269
Source characters 1,443
Hosted strings 89
Hosted words 269
Hosted characters 1,443
User avatar dodog

New translation

Nio / NioSlovak

Discomfrobulating messages
Odkomfrobulovanie správ
a year ago
User avatar dodog

New translation

Nio / NioSlovak

Reticulating splines
Sieťovanie spojov
a year ago
User avatar dodog

New translation

Nio / NioSlovak

Failed To Start Chat
Nepodarilo sa spustiť konverzáciu
a year ago
User avatar dodog

New translation

Nio / NioSlovak

App Icon
Ikona aplikácie
a year ago
User avatar dodog

New translation

Nio / NioSlovak

Accent Color
Farba dôrazu
a year ago
User avatar dodog

New translation

Nio / NioSlovak

Tap on an emoji to send that reaction.
Ťuknutím na emotikon odošlete danú reakciu.
a year ago
User avatar dodog

New translation

Nio / NioSlovak

%@ removed %@'s message
%@ odstránil správu používateľa %@
a year ago
User avatar dodog

New translation

Nio / NioSlovak

%@ changed the power level of %@ from %@ to %@
%@ zmenili svoju úroveň právomoci %@ z %@ na %@
a year ago
User avatar dodog

New translation

Nio / NioSlovak

%@ changed their power level from %@ to %@
%@ zmenili svoju úroveň právomoci z %@ na %@
a year ago
User avatar dodog

New translation

Nio / NioSlovak

%@ changed the room name from %@ to %@
%@ zmenil názov miestnosti z %@ na %@
a year ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity