The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

event.room-name.change-name
English
%@ changed the room name from %@ to %@
37/380
Key English Slovak State
typing-indicator.many Several people are typing Niekoľko ľudí píše
event.unknown-sender-fallback Unknown Neznámy
event.unknown-room-name-fallback Unknown Neznámy
event.room-member.invited %@ invited %@ %@ pozval %@
event.room-member.left %@ left %@ odišiel/a
event.room-member.kicked %@ kicked %@ %@ vylúčil %@
event.room-member.ban %@ banned %@ %@ zakázal používateľa %@
event.room-member.joined %@ joined %@ sa pripojil/a
event.room-member.change-name %@ changed their display name to %@ %@ nastavil/a svoje zobrazované meno na %@
event.room-member.set-avatar %@ set their profile picture %@ nastavili svoj profilový obrázok
event.room-member.change-avatar %@ updated their profile picture %@ aktualizoval svoj profilový obrázok
event.room-member.remove-avatar %@ removed their profile picture %@ odstránil svoj profilový obrázok
event.room-member.unknown-state Unknown state event: %@ Neznáma udalosť stavu: %@
event.reason Reason: %@ Dôvod: %@
event.room-name.set-name %@ set the room name to %@ %@ nastavil/a názov miestnosti na %@
event.room-name.change-name %@ changed the room name from %@ to %@ %@ zmenil názov miestnosti z %@ na %@
event.room-topic.change %@ changed the topic to '%@' %@ zmenil tému na "%@"
room-power-level.default Default Predvolené
room-power-level.moderator Moderator Moderátor
room-power-level.admin Admin Správca
room-power-level.custom Custom (%d) Vlastná úroveň (%d)
event.room-power-level.change-self %@ changed their power level from %@ to %@ %@ zmenili svoju úroveň právomoci z %@ na %@
event.room-power-level.change-other %@ changed the power level of %@ from %@ to %@ %@ zmenili svoju úroveň právomoci %@ z %@ na %@
event.redaction.redact-self Message removed by %@ Správa odstránená používateľom %@
event.redaction.redact-other %@ removed %@'s message %@ odstránil správu používateľa %@
event.edited edited upravené
event.context-menu.add-reaction Add Reaction Pridať reakciu
event.context-menu.reply Reply Odpovedať
event.context-menu.edit Edit Upraviť
event.context-menu.remove Remove Odstrániť
reaction-picker.title Tap on an emoji to send that reaction. Ťuknutím na emotikon odošlete danú reakciu.
Key English Slovak State
event.context-menu.reply Reply Odpovedať
event.edited edited upravené
event.reason Reason: %@ Dôvod: %@
event.redaction.redact-other %@ removed %@'s message %@ odstránil správu používateľa %@
event.redaction.redact-self Message removed by %@ Správa odstránená používateľom %@
event.room-member.ban %@ banned %@ %@ zakázal používateľa %@
event.room-member.change-avatar %@ updated their profile picture %@ aktualizoval svoj profilový obrázok
event.room-member.change-name %@ changed their display name to %@ %@ nastavil/a svoje zobrazované meno na %@
event.room-member.invited %@ invited %@ %@ pozval %@
event.room-member.joined %@ joined %@ sa pripojil/a
event.room-member.kicked %@ kicked %@ %@ vylúčil %@
event.room-member.left %@ left %@ odišiel/a
event.room-member.remove-avatar %@ removed their profile picture %@ odstránil svoj profilový obrázok
event.room-member.set-avatar %@ set their profile picture %@ nastavili svoj profilový obrázok
event.room-member.unknown-state Unknown state event: %@ Neznáma udalosť stavu: %@
event.room-name.change-name %@ changed the room name from %@ to %@ %@ zmenil názov miestnosti z %@ na %@
event.room-name.set-name %@ set the room name to %@ %@ nastavil/a názov miestnosti na %@
event.room-power-level.change-other %@ changed the power level of %@ from %@ to %@ %@ zmenili svoju úroveň právomoci %@ z %@ na %@
event.room-power-level.change-self %@ changed their power level from %@ to %@ %@ zmenili svoju úroveň právomoci z %@ na %@
event.room-topic.change %@ changed the topic to '%@' %@ zmenil tému na "%@"
event.unknown-room-name-fallback Unknown Neznámy
event.unknown-sender-fallback Unknown Neznámy
loading.1 Reticulating splines Sieťovanie spojov
loading.2 Discomfrobulating messages Odkomfrobulovanie správ
loading.3 Logging in Prihlasovanie sa
loading.4 Restoring session Obnovovanie relácie
loading.cancel Cancel Zrušiť
login.failure-back-to-login Back to Login Späť na prihlásenie
login.form.homeserver Homeserver Domovský server
login.form.homeserver-optional-explanation Homeserver is optional if you're using matrix.org. Domovský server je voliteľný, ak používate matrix.org.

Loading…

User avatar dodog

New translation

Nio / NioSlovak

%@ changed the room name from %@ to %@
%@ zmenil názov miestnosti z %@ na %@
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
event.room-name.change-name
String age
a year ago
Source string age
3 years ago
Translation file
Nio/Supporting Files/sk.lproj/Localizable.strings, string 58