The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

loading.2
English
Discomfrobulating messages
23/260
Key English Slovak State
login.welcome-header Welcome to Vitajte v
login.welcome-message Sign in to your account to get started. Prihláste sa do svojho konta a začnite.
login.form.username Username Meno používateľa
login.form.password Password Heslo
login.form.homeserver Homeserver Domovský server
login.form.homeserver-optional-explanation Homeserver is optional if you're using matrix.org. Domovský server je voliteľný, ak používate matrix.org.
login.sign-in Sign in Prihlásiť sa
login.open-registration-prompt Don't have an account yet? Ešte nemáte účet?
login.register-not-yet-implemented Registering for new accounts is not yet implemented. Registrácia nových účtov ešte nie je implementovaná.
login.failure-back-to-login Back to Login Späť na prihlásenie
loading.1 Reticulating splines Sieťovanie spojov
loading.2 Discomfrobulating messages Odkomfrobulovanie správ
loading.3 Logging in Prihlasovanie sa
loading.4 Restoring session Obnovovanie relácie
loading.cancel Cancel Zrušiť
recent-rooms.accessibility-label.settings Settings Nastavenia
recent-rooms.accessibility-label.new-conversation New Conversation Nová konverzácia
recent-rooms.new-message-placeholder New Message Nová správa
recent-rooms.accessibility-label.dm DM with %@, %@ %@ Priama správa s %@, %@ %@
recent-rooms.accessibility-label.room Room %@, %@ %@ Miestnosť %@, %@ %@
recent-rooms.accessibility-label.new-message-badge %u new messages %u nových správ
recent-rooms.pending-invitations.header Pending Invitations Čakajúce pozvánky
recent-rooms.pending-invitations.leave.alert-title Reject Invitation? Odmietnuť pozvanie?
recent-rooms.rooms.header Rooms Miestnosti
recent-rooms.leave.alert-title Leave Room Opustiť miestnosť
recent-rooms.leave.alert-body Are you sure you want to leave '%@'? This action cannot be undone. Ste si istí, že chcete opustiť "%@"? Túto akciu nemožno vrátiť späť.
room.attachment.select-type Send attachment Poslať prílohu
Key English Slovak State
event.room-member.invited %@ invited %@ %@ pozval %@
event.room-member.joined %@ joined %@ sa pripojil/a
event.room-member.kicked %@ kicked %@ %@ vylúčil %@
event.room-member.left %@ left %@ odišiel/a
event.room-member.remove-avatar %@ removed their profile picture %@ odstránil svoj profilový obrázok
event.room-member.set-avatar %@ set their profile picture %@ nastavili svoj profilový obrázok
event.room-member.unknown-state Unknown state event: %@ Neznáma udalosť stavu: %@
event.room-name.change-name %@ changed the room name from %@ to %@ %@ zmenil názov miestnosti z %@ na %@
event.room-name.set-name %@ set the room name to %@ %@ nastavil/a názov miestnosti na %@
event.room-power-level.change-other %@ changed the power level of %@ from %@ to %@ %@ zmenili svoju úroveň právomoci %@ z %@ na %@
event.room-power-level.change-self %@ changed their power level from %@ to %@ %@ zmenili svoju úroveň právomoci z %@ na %@
event.room-topic.change %@ changed the topic to '%@' %@ zmenil tému na "%@"
event.unknown-room-name-fallback Unknown Neznámy
event.unknown-sender-fallback Unknown Neznámy
loading.1 Reticulating splines Sieťovanie spojov
loading.2 Discomfrobulating messages Odkomfrobulovanie správ
loading.3 Logging in Prihlasovanie sa
loading.4 Restoring session Obnovovanie relácie
loading.cancel Cancel Zrušiť
login.failure-back-to-login Back to Login Späť na prihlásenie
login.form.homeserver Homeserver Domovský server
login.form.homeserver-optional-explanation Homeserver is optional if you're using matrix.org. Domovský server je voliteľný, ak používate matrix.org.
login.form.password Password Heslo
login.form.username Username Meno používateľa
login.open-registration-prompt Don't have an account yet? Ešte nemáte účet?
login.register-not-yet-implemented Registering for new accounts is not yet implemented. Registrácia nových účtov ešte nie je implementovaná.
login.sign-in Sign in Prihlásiť sa
login.welcome-header Welcome to Vitajte v
login.welcome-message Sign in to your account to get started. Prihláste sa do svojho konta a začnite.
new-conversation.alert-failed Failed To Start Chat Nepodarilo sa spustiť konverzáciu

Loading…

User avatar dodog

New translation

Nio / NioSlovak

Discomfrobulating messages
Odkomfrobulovanie správ
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
loading.2
String age
a year ago
Source string age
3 years ago
Translation file
Nio/Supporting Files/sk.lproj/Localizable.strings, string 12