User avatar

Magnus

@magnus195 Joined on April 5, 2021

100 translations 52 suggestions

Norwegian Bokmål (nb) Norwegian Bokmål

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Ditto Some of the components within this project have alerts. 99% 6 172 1 1 1
Element Android Some of the components within this project have alerts. 44% 122,013 763,207 607 107 133
Nio This translation is locked. 89% 325 1,020 5 1 4

Nothing to list here.

Nothing to list here.

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Use an integration manager to manage bots, bridges, widgets and sticker packs.
Integration managers receive configuration data, and can modify widgets, send room invites and set power levels on your behalf.
Bruk en integrasjonshåndterer til å administrere botter, broer, widgets og klistremerkepakker.
Integrasjonshåndterere mottar konfigurasjonsdata, og kan endre moduler, sende rominvitasjoner og angi strømmaktnivåer på dine vegne.
2 years ago
Use an integration manager to manage bots, bridges, widgets and sticker packs.
Integration managers receive configuration data, and can modify widgets, send room invites and set power levels on your behalf.
Bruk en Iintegration Managsjonshåndterer til å administrere robotter, broer, widgets og klistremerkepakker.
Integration Managsjonshåndtererse mottar konfigurasjonsdata, og kan endre moduler, sende rominvitasjoner og angi strømnivåer på dine vegne.
2 years ago
Sync request timeout
Tidsavbrudd for synkronisering sforespørsel
2 years ago
ditto
ditto
2 years ago
ditto
ditto
2 years ago
New contributor 2 years ago
Includes avatar and display name changes.
Inkluderer avatar- og visningsnavnendringer.
2 years ago
Invites, removes, and bans are unaffected.
Invitasjoner, spark og utestengelser er ikke påvirket.
2 years ago
Show chat effects
Vis chateffekter
2 years ago
Cryptography Keys Management
Administrer kryptografinøkler
2 years ago
Browse all changes for user