View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

Cross feature
x_selected
English
Singular
%1$d selected
Plural
%1$d selected
9/130
10/130

Plural formula: n != 1

Key English Swedish State
warning_unsaved_change_discard Discard changes Förkasta ändringar
widget_delete_message_confirmation Are you sure you want to delete the widget from this room? Är du säker på att du vill radera den här widgeten från det här rummet?
widget_integration_failed_to_send_request Failed to send request. Misslyckades att skicka begäran.
widget_integration_missing_parameter A required parameter is missing. En krävd parameter saknas.
widget_integration_missing_room_id Missing room_id in request. Saknar room_id i begäran.
widget_integration_missing_user_id Missing user_id in request. Saknar user_id i begäran.
widget_integration_must_be_in_room You are not in this room. Du är inte i det här rummet.
widget_integration_no_permission_in_room You do not have permission to do that in this room. Du är inte behörig att göra det i det här rummet.
widget_integration_positive_power_level Power level must be positive integer. Behörighetsnivå måste vara ett positivt heltal.
widget_integration_review_terms To continue you need to accept the Terms of this service. För att fortsätta behöver du acceptera villkoren för den här tjänsten.
widget_integration_room_not_visible Room %s is not visible. Rummet %s är inte synligt.
widget_integration_unable_to_create Unable to create widget. Kunde inte skapa widgeten.
wrong_pin_message_last_remaining_attempt Warning! Last remaining attempt before logout! Varning! Sista försöket innan du loggas ut!
wrong_pin_message_remaining_attempts Wrong code, %d remaining attempt Fel kod, %d försök kvar
x_plus +%d +%d
x_selected %1$d selected %1$d vald
yes YES JA
you_added_a_new_device You added a new session '%s', which is requesting encryption keys. Du har lagt till en ny session '%s', vilken begär krypteringsnycklar.
you_added_a_new_device_with_info A new session is requesting encryption keys.
Session name: %1$s
Last seen: %2$s
If you didn’t log in on another session, ignore this request.
En ny session begär krypteringsnycklar.
Sessionsnamn: %1$s
Senast sedd: %2$s
Om du inte loggade in i en annan session, ignorera denna begäran.
you_are_invited You are invited Du är inbjuden
you_may_contact_me You may contact me if you have any follow up questions Ni kan kontakta mig om ni har några fler frågor
your_private_space Your private space Ditt privata utrymme
your_public_space Your public space Ditt offentliga utrymme
your_unverified_device_requesting Your unverified session '%s' is requesting encryption keys. Din overifierade session '%s' begär krypteringsnycklar.
your_unverified_device_requesting_with_info An unverified session is requesting encryption keys.
Session name: %1$s
Last seen: %2$s
If you didn’t log in on another session, ignore this request.
En ny session begär krypteringsnycklar.
Sessionsnamn: %1$s
Senast sedd: %2$s
Om du inte loggade in i en annan session, ignorera denna begäran.

Loading…

Singular
%1$d selected
Plural
%1$d selected
Singular
%1$d vald
Plural
%1$d valda
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
x_selected
Source string comment
Cross feature
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
library/ui-strings/src/main/res/values-sv/strings.xml, string 1