View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

Cross feature
x_selected
English
Singular
%1$d selected
Plural
%1$d selected
12/130
12/130
14/130

Plural formula: (n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2

Key English Slovak State
warning_unsaved_change_discard Discard changes Zahodiť zmeny
widget_delete_message_confirmation Are you sure you want to delete the widget from this room? Ste si istí, že chcete odstrániť widget z tejto miestnosti?
widget_integration_failed_to_send_request Failed to send request. Nepodarilo sa odoslať požiadavku.
widget_integration_missing_parameter A required parameter is missing. Chýba zadanie povinného argumentu.
widget_integration_missing_room_id Missing room_id in request. V požiadavke chýba room_id.
widget_integration_missing_user_id Missing user_id in request. V požiadavke chýba user_id.
widget_integration_must_be_in_room You are not in this room. Nenachádzate sa v tejto miestnosti.
widget_integration_no_permission_in_room You do not have permission to do that in this room. V tejto miestnosti nemáte oprávnenie na vykonanie takejto akcie.
widget_integration_positive_power_level Power level must be positive integer. Úroveň oprávnenia musí byť kladné celé číslo.
widget_integration_review_terms To continue you need to accept the Terms of this service. Ak chcete pokračovať, musíte prijať podmienky tejto služby.
widget_integration_room_not_visible Room %s is not visible. Miestnosť %s nie je viditeľná.
widget_integration_unable_to_create Unable to create widget. Nie je možné vytvoriť widget.
wrong_pin_message_last_remaining_attempt Warning! Last remaining attempt before logout! Varovanie! Posledný pokus pred odhlásením!
wrong_pin_message_remaining_attempts Wrong code, %d remaining attempt Nesprávny kód, zostáva %d pokus
x_plus +%d +%d
x_selected %1$d selected %1$d vybraté
yes YES ÁNO
you_added_a_new_device You added a new session '%s', which is requesting encryption keys. Pridali ste novú reláciu '%s', ktorá požaduje šifrovacie kľúče.
you_added_a_new_device_with_info A new session is requesting encryption keys.
Session name: %1$s
Last seen: %2$s
If you didn’t log in on another session, ignore this request.
Nová relácia žiada o šifrovacie kľúče.
Názov relácie: %1$s
Posledné prihlásenie: %2$s
Ak ste sa neprihlásili do ďalšej relácie, ignorujte túto žiadosť.
you_are_invited You are invited Ste pozvaní
you_may_contact_me You may contact me if you have any follow up questions V prípade ďalších otázok ma môžete kontaktovať
your_private_space Your private space Váš súkromný priestor
your_public_space Your public space Váš verejný priestor
your_unverified_device_requesting Your unverified session '%s' is requesting encryption keys. Vaša neoverená relácia '%s' požaduje šifrovacie kľúče.
your_unverified_device_requesting_with_info An unverified session is requesting encryption keys.
Session name: %1$s
Last seen: %2$s
If you didn’t log in on another session, ignore this request.
Neoverená relácia žiada o šifrovacie kľúče.
Názov relácie: %1$s
Naposledy prihlásená: %2$s
Ak ste sa neprihlásili do novej relácie, ignorujte túto žiadosť.

Loading…

Singular
%1$d selected
Plural
%1$d selected
One
%1$d vybraté
Few
%1$d vybraté
Other
%1$d vybraných
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
x_selected
Source string comment
Cross feature
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
library/ui-strings/src/main/res/values-sk/strings.xml, string 1