View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

Cross feature
x_selected
English
Singular
%1$d selected
Plural
%1$d selected
12/130
12/130
14/130

Plural formula: (n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2

Key English Czech State
warning_unsaved_change_discard Discard changes Zahodit změny
widget_delete_message_confirmation Are you sure you want to delete the widget from this room? Jste si jisti, že chcete smazat widget z této místnosti?
widget_integration_failed_to_send_request Failed to send request. Odeslání požadavku selhalo.
widget_integration_missing_parameter A required parameter is missing. Požadovaný parametr chybí.
widget_integration_missing_room_id Missing room_id in request. V požadavku chybí id místnosti.
widget_integration_missing_user_id Missing user_id in request. V požadavku chybí id uživatele.
widget_integration_must_be_in_room You are not in this room. Nejste v této místnosti.
widget_integration_no_permission_in_room You do not have permission to do that in this room. Nemáte oprávnění tak učinit v této místnosti.
widget_integration_positive_power_level Power level must be positive integer. Energetická hladina musí být pozitivní celé číslo.
widget_integration_review_terms To continue you need to accept the Terms of this service. Před pokračováním musíte přijmout Podmínky této služby.
widget_integration_room_not_visible Room %s is not visible. Místnost %s není viditelná.
widget_integration_unable_to_create Unable to create widget. Nelze vytvořit widget.
wrong_pin_message_last_remaining_attempt Warning! Last remaining attempt before logout! Varování! Zbývá poslední pokus před odhlášením!
wrong_pin_message_remaining_attempts Wrong code, %d remaining attempt Nesprávný kód, zbývá %d pokus
x_plus +%d +%d
x_selected %1$d selected %1$d vybraný
yes YES ANO
you_added_a_new_device You added a new session '%s', which is requesting encryption keys. Přidal/a jste novou relaci '%s', která požaduje šifrovací klíče.
you_added_a_new_device_with_info A new session is requesting encryption keys.
Session name: %1$s
Last seen: %2$s
If you didn’t log in on another session, ignore this request.
Nová relace požaduje šifrovací klíč.
Jméno relace: %1$s
Naposledy viděna: %2$s
Pokud jste se nepřihlásili do jiné relace, ignorujte tento požadavek.
you_are_invited You are invited Jste zváni
you_may_contact_me You may contact me if you have any follow up questions V případě dalších dotazů se na mě můžete obrátit
your_private_space Your private space Váš soukromý prostor
your_public_space Your public space Váš veřejný prostor
your_unverified_device_requesting Your unverified session '%s' is requesting encryption keys. Vaše neověřená relace '%s' požaduje šifrovací klíče.
your_unverified_device_requesting_with_info An unverified session is requesting encryption keys.
Session name: %1$s
Last seen: %2$s
If you didn’t log in on another session, ignore this request.
Neověřená relace požaduje šifrovací klíče.
Jméno relace: %1$s
Naposledy viděna: %2$s
Pokud jste se nepřihlásili do jiné relace, ignorujte tento požadavek.

Loading…

Singular
%1$d selected
Plural
%1$d selected
One
%1$d vybraný
Few
%1$d vybrané
Other
%1$d vybraných
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
x_selected
Source string comment
Cross feature
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
library/ui-strings/src/main/res/values-cs/strings.xml, string 1