View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

invitations_sent_to_one_and_more_users
English
Singular
Invitations sent to %1$s and one more
Plural
Invitations sent to %1$s and %2$d more
31/370
45/370
43/370

Plural formula: (n % 10 == 0 || n % 100 >= 11 && n % 100 <= 19) ? 0 : ((n % 10 == 1 && n % 100 != 11) ? 1 : 2)

Key English Latvian State
error_forbidden_digits_only_username The homeserver does not accept username with only digits. Mājasserveris nepieņem lietotājvārdu, kas sastāv tikai no cipariem.
external_link_confirmation_title Double-check this link Pārbaudiet šo saiti
external_link_confirmation_message The link %1$s is taking you to another site: %2$s.

Are you sure you want to continue?
Saite %1$s ved uz citu vietni: %2$s.

Vai tiešām vēlaties turpināt?
create_room_dm_failure We couldn't create your DM. Please check the users you want to invite and try again. Mēs nevarējām izveidot tiešās saziņas istabu. Lūgums pārbaudīt uzaicināmos lietotājus un mēģināt vēlreiz.
add_members_to_room Add members Pievienot dalībniekus
add_people Add people Pievienot cilvēkus
invite_users_to_room_action_invite INVITE UZAICINĀT
inviting_users_to_room Inviting users… Uzaicina lietotājus…
invite_users_to_room_title Invite Users Uzaicināt lietotājus
invite_friends Invite friends Uzaicināt draugus
invite_friends_text Hey, talk to me on ${app_name}: %s Sazinieties ar mani izmantojot ${app_name}: %s
invite_friends_rich_title 🔐️ Join me on ${app_name} 🔐️ Pievienojies ${app_name}
invitation_sent_to_one_user Invitation sent to %1$s Uzaicinājums nosūtīts uz %1$s
invitations_sent_to_two_users Invitations sent to %1$s and %2$s Uzaicinājumi nosūtīti uz %1$s un %2$s
not_a_valid_qr_code It's not a valid matrix QR code Tas nav derīgs matrix QR kods
invitations_sent_to_one_and_more_users Invitations sent to %1$s and one more Uzaicinājumi tika nosūtīti %1$s
invite_users_to_room_failure We could not invite users. Please check the users you want to invite and try again. Mēs nevarējām uzaicināt lietotājus. Lūgums pārbaudīt uzaicināmos lietotājus un mēģināt vēlreiz.
invite_unknown_users_dialog_content Unable to find profiles for the Matrix IDs listed below. Would you like to invite them anyway?

%s
Nebija iespējams atrast profilus zemāk uzskaitītajiem Matrix identifikatoriem. Vai vienalga tos uzaicināt?

%s
invite_unknown_users_dialog_submit Invite anyway Vienalga uzaicināt
user_code_scan Scan a QR code Skenēt QR kodu
user_code_share Share my code Dalīties ar manu kodu
user_code_my_code My code Mans kods
user_code_info_text Share this code with people so they can scan it to add you and start chatting. Ar šo kodu ir jādalās ar citiem cilvēkiem, lai viņi varētu to nolasīt, lai pievienotu Tevi un uzsāktu tērzēt.
choose_locale_current_locale_title Current language Pašreizējā valoda
choose_locale_other_locales_title Other available languages Citas pieejamās valodas
choose_locale_loading_locales Loading available languages… Ielādē pieejamās valodu…
open_terms_of Open terms of %s Atvērt %s noteikumus
disconnect_identity_server_dialog_content Disconnect from the identity server %s? Atvienoties no identitāšu servera %s?
identity_server_error_outdated_identity_server This identity server is outdated. ${app_name} support only API V2. Šis identitāšu serveris ir novecojis. ${app_name} nodrošina tikai API V2.
identity_server_error_outdated_home_server This operation is not possible. The homeserver is outdated. Šī darbība nav iespējama. Mājasserveris ir novecojis.
identity_server_error_no_identity_server_configured Please first configure an identity server. Vispirms konfigurējiet identitātes serveri.
Key English Latvian State
initial_sync_request_content ${app_name} needs to perform a clear cache to be up to date, for the following reason:
%s

Note that this action will restart the app and it may take some time.
${app_name} ir nepieciešams veikt kešatmiņas tīrīšanu, lai būtu pašreizēja, šī iemesla dēļ:
%s

Jāņem vērā, ka šī darbība pārsāknēs lietotni, un tas var aizņemt kādu laiku.
initial_sync_request_reason_unignored_users - Some users have been unignored - atsevišķi lietotāji atkal tiek ņemti vērā
initial_sync_request_title Initial sync request Sākotnējais sinhronizēšanas pieprasījums
initial_sync_start_downloading Initial sync:
Downloading data…
Sākotnējā sinhronizācija:
Lejupielādē datus…
initial_sync_start_importing_account Initial sync:
Importing account…
Sākotnējā sinhronizācija:
Importē kontu…
initial_sync_start_importing_account_crypto Initial sync:
Importing crypto
Sākotnējā sinhronizācija:
Importē kriptogrāfiju
initial_sync_start_importing_account_data Initial sync:
Importing account data
Sākotnējā sinhronizācija:
Importē konta datus
initial_sync_start_importing_account_invited_rooms Initial sync:
Importing invited rooms
Sākotnējā sinhronizācija:
Iegūst istabas, uz kurām uzaicināts
initial_sync_start_importing_account_joined_rooms Initial sync:
Loading your conversations
If you've joined lots of rooms, this might take a while
Sākotnējā sinhronizācija:
Ielādē sarunas
Ja ir dalība daudzās istabās, tas var aizņemt kādu laiku
initial_sync_start_importing_account_left_rooms Initial sync:
Importing left rooms
Sākotnējā sinhronizācija:
Iegūst pamestās istabas
initial_sync_start_importing_account_rooms Initial sync:
Importing rooms
Sākotnējā sinhronizācija:
Iegūst istabas
initial_sync_start_server_computing Initial sync:
Waiting for server response…
Sākotnējā sinhronizācija:
Gaida servera atbildi…
invalid_qr_code_uri Invalid QR code (Invalid URI)! Nederīgs QR kods (nederīgs URI)!
invitation_sent_to_one_user Invitation sent to %1$s Uzaicinājums nosūtīts uz %1$s
invitations_header Invites Uzaicinājumi
invitations_sent_to_one_and_more_users Invitations sent to %1$s and one more Uzaicinājumi tika nosūtīti %1$s
invitations_sent_to_two_users Invitations sent to %1$s and %2$s Uzaicinājumi nosūtīti uz %1$s un %2$s
invite_by_email Invite by email Ielūgt pa e-pastu
invite_by_link Share link Kopīgot saiti
invite_by_username_or_mail Invite by username or mail Ielūgt pēc lietotājvārda vai pa e-pastu
invited Invited Uzaicināts
invited_by Invited by %s %s uzaicināja
invite_friends Invite friends Uzaicināt draugus
invite_friends_rich_title 🔐️ Join me on ${app_name} 🔐️ Pievienojies ${app_name}
invite_friends_text Hey, talk to me on ${app_name}: %s Sazinieties ar mani izmantojot ${app_name}: %s
invite_just_to_this_room Just to this room Tikai uz šo istabu
invite_just_to_this_room_desc They won’t be a part of %s Tie nebūs daļa no %s
invite_people_menu Invite people Uzaicināt cilvēkus
invite_people_to_your_space Invite people to your space Uzaiciniet cilvēkus uz savu Telpu
invite_people_to_your_space_desc It’s just you at the moment. %s will be even better with others. Šobrīd esi tikai tu. %s būs vēl labāk kopā ar citiem.

Loading…

Singular
Invitations sent to %1$s and one more
Plural
Invitations sent to %1$s and %2$d more
Zero
Uzaicinājumi tika nosūtīti %1$s
One
Uzaicinājumi tika nosūtīti %1$s un vēl vienam
Other
Uzaicinājumi tika nosūtīti %1$s un vēl %2$d
a month ago
Singular
Invitations sent to %1$s and one more
Plural
Invitations sent to %1$s and %2$d more
Zero
Uzaicinājumi tika nosūtīti %1$s
One
Uzaicinājumi tika nosūtīti %1$s un vēl vienam
Other
Uzaicinājumi tika nosūtīti %1$s un vēl %2$d
a month ago
Singular
Invitations sent to %1$s and one more
Plural
Invitations sent to %1$s and %2$d more
Zero
Uzaicinājumi tika nosūtīti %1$s
One
Uzaicinājumi tika nosūtīti %1$s un vēl vienam
Other
Uzaicinājumi tika nosūtīti %1$s un vēl %2$d
a month ago
Singular
Invitations sent to %1$s and one more
Plural
Invitations sent to %1$s and %2$d more
Zero
Uzaicinājumi tika nosūtīti %1$s
One
Uzaicinājumi tika nosūtīti %1$s un vēl vienam
Other
Uzaicinājumi tika nosūtīti %1$s un vēl %2$d
a month ago
Singular
Invitations sent to %1$s and one more
Plural
Invitations sent to %1$s and %2$d more
Zero
Uzaicinājumi tika nosūtīti %1$s
One
Uzaicinājumi tika nosūtīti %1$s un vēl vienam
Other
Uzaicinājumi tika nosūtīti %1$s un vēl %2$d
6 months ago
Singular
Invitations sent to %1$s and one more
Plural
Invitations sent to %1$s and %2$d more
Zero
Uzaicinājumsi tika nosūtītsi %1$s
One
Uzaicinājumi tika nosūtīti %1$s un vēl vienam
Other
Uzaicinājumi tika nosūtīti %1$s un vēl %2$d
6 months ago
Singular
Invitations sent to %1$s and one more
Plural
Invitations sent to %1$s and %2$d more
Zero
Uzaicinājums tika nosūtīts %1$s
One
Uzaicinājumi tika nosūtīti %1$s un vēl vienam
Other
Uzaicinājumi tika nosūtīti %1$s un vēl %2$d
8 months ago
Singular
Invitations sent to %1$s and one more
Plural
Invitations sent to %1$s and %2$d more
Zero
Uzaicinājums tika nosūtīts %1$s un vēl %2$d
One
Uzaicinājumi tika nosūtīti %1$s un vēl vienam
Other
Uzaicinājumi tika nosūtīti %1$s un vēl %2$d
9 months ago
Singular
Invitations sent to %1$s and one more
Plural
Invitations sent to %1$s and %2$d more
Zero
Uzaicinājums tika nosūtīts %1$s un vēl %2$d
One
Uzaicinājumi tika nosūtīti %1$s un vēl vienam
Other
Uzaicinājumi tika nosūtīti %1$s un vēl %2$d
9 months ago
Singular
Invitations sent to %1$s and one more
Plural
Invitations sent to %1$s and %2$d more
Zero
Uzaicinājums tika nosūtīts %1$s un vēl %2$d
One
Uzaicinājumi tika nosūtīti %1$s un vēl vienam
Other
Uzaicinājumi tika nosūtīti %1$s un vēl %2$d
9 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "Uzaicinājumi tika nosūtīti %1$sUzaicinājumi tika nosūtīti %1$s un vēl vienamUzaicinājumi tika nosūtīti %1$s un vēl %2$d".

Fix string

Reset

Java format Enforced

Following format strings are missing: %2$d

Glossary

English Latvian
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
invitations_sent_to_one_and_more_users
Flags
java-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
library/ui-strings/src/main/res/values-lv/strings.xml, string 1978