View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

cannot_dm_self
English
Cannot DM yourself!
48/190
Key English Estonian State
settings_security_pin_code_use_biometrics_title Enable biometrics Kasuta biomeetrilist tuvastust
settings_security_pin_code_use_biometrics_summary_on Enable device specific biometrics, like fingerprints and face recognition. Kasuta selles seadmes leiduvaid biomeetrilise tuvastuse võimalusi nagu sõrmejälgede lugejat või näotuvastust.
settings_security_pin_code_use_biometrics_summary_off PIN code is the only way to unlock ${app_name}. PIN-kood on ainus võimalus, kuidas sa saad ${app_name}'i lukust lahti.
settings_security_pin_code_use_biometrics_error Could not enable biometric authentication. Biomeetrilise autentimise kasutuselevõtmine ei õnnestunud.
settings_security_pin_code_notifications_title Show content in notifications Näita teavitustes sisu
settings_security_pin_code_notifications_summary_on Show details like room names and message content. Näita täpsemat teavet nagu jututoa nimi ja sõnumi sisu.
settings_security_pin_code_notifications_summary_off Only display number of unread messages in a simple notification. Näita vaid napi teavitusena lugemata sõnumite arvu.
settings_security_pin_code_grace_period_title Require PIN after 2 minutes Kahe minuti möödumisel küsi uuesti PIN-koodi
settings_security_pin_code_grace_period_summary_on PIN code is required after 2 minutes of not using ${app_name}. PIN-kood on nõutav, kui sa kahe minuti jooksul pole ${app_name}'i kasutanud.
settings_security_pin_code_grace_period_summary_off PIN code is required every time you open ${app_name}. PIN-kood on nõutav alati, kui sa ${app_name}'i avad.
settings_security_pin_code_change_pin_title Change PIN Muuda PIN-kood
settings_security_pin_code_change_pin_summary Change your current PIN Muuda oma praegune PIN-kood
error_opening_banned_room Can't open a room where you are banned from. Ei ole võimalik avada sellise jututoa vaadet, kus sulle on seatud suhtluskeeld.
room_error_not_found Can't find this room. Make sure it exists. Ei leia sellist jututuba. Palun kontrolli, et ta ikka olemas on.
share_by_text Share by text Jaga tekstina
cannot_dm_self Cannot DM yourself! Sa ei ole Muhv ega saa iseendale sõnumeid saata!
invalid_qr_code_uri Invalid QR code (Invalid URI)! Vigane QR-kood (vigane URI)!
qr_code_not_scanned QR code not scanned! QR-kood on lugemata!
universal_link_malformed The link was malformed Link oli vigane
warning_room_not_created_yet The room is not yet created. Cancel the room creation? See jututuba on veel loomata. Kas katkestame selle tegevuse?
warning_unsaved_change There are unsaved changes. Discard the changes? Sa oled teinud muudatusi, mis on veel salvestamata. Kas soovid muudatustest loobuda?
warning_unsaved_change_discard Discard changes Loobu muudatustest
call_tile_you_declined_this_call You declined this call Sa keeldusid sellest kõnest
call_tile_other_declined %1$s declined this call %1$s keeldus kõnest
call_tile_ended This call has ended See kõne on lõppenud
call_tile_call_back Call back Helista tagasi
call_tile_voice_incoming Incoming voice call Saabuv häälkõne
call_tile_video_incoming Incoming video call Saabuv videokõne
call_tile_voice_active Active voice call Pooleliolev kõne
call_tile_video_active Active video call Pooleliolev videokõne
call_tile_voice_call_has_ended Voice call ended • %1$s Kõne lõppes • %1$s
Key English Estonian State
call_tile_voice_call_has_ended Voice call ended • %1$s Kõne lõppes • %1$s
call_tile_voice_declined Voice call declined Loobusid kõnest
call_tile_voice_incoming Incoming voice call Saabuv häälkõne
call_tile_voice_missed Missed voice call Vastamata kõne
call_tile_you_declined_this_call You declined this call Sa keeldusid sellest kõnest
call_transfer_connect_action Connect Ühenda
call_transfer_consult_first Consult first Pea esmalt nõu
call_transfer_consulting_with Consulting with %1$s Pean nõu kasutajaga %1$s
call_transfer_failure An error occurred while transferring call Kõne suunamisel tekkis viga
call_transfer_title Transfer Suuna
call_transfer_transfer_to_title Transfer to %1$s Suuna kasutajale %1$s
call_transfer_unknown_person Unknown person Tundmatu isik
call_transfer_users_tab_title Users Kasutajad
cannot_call_yourself You cannot place a call with yourself Sa ei saa iseendale helistada
cannot_call_yourself_with_invite You cannot place a call with yourself, wait for participants to accept invitation Sa ei saa iseendale helistada, palun oota ei teised osalejad kutsele vastaksid
cannot_dm_self Cannot DM yourself! Sa ei ole Muhv ega saa iseendale sõnumeid saata!
change_identity_server Change identity server Muuda isikutuvastusserverit
change_password_summary Set a new account password… Määra kontole uus salasõna…
change_room_directory_network Change network Vaheta võrku
change_space Change Space Vaheta kogukonda
choose_locale_current_locale_title Current language Hetkel kasutatav keel
choose_locale_loading_locales Loading available languages… Laadin saadaval olevaid keeli…
choose_locale_other_locales_title Other available languages Muud saadaval olevad keeled
closed_poll_option_description Results are only revealed when you end the poll Tulemusi kuvame vaid siis, kui küsitlus on lõppenud
closed_poll_option_title Closed poll Suletud valikutega küsitlus
command_confetti Sends the given message with confetti Lisab sellele sõnumile serpentiine
command_description_add_to_space Add to the given Space Lisa näidatud kogukonnakeskusesse
command_description_avatar_for_room Changes your avatar in this current room only Muudab sinu tunnuspilti vaid selles jututoas
command_description_ban_user Bans user with given id Keela ligipääs antud tunnusega kasutajale
command_description_clear_scalar_token To fix Matrix Apps management Paranda Matrix'i rakenduse haldust

Loading…

This is an intentional mistranslation and Easter egg - reference to a chlidren's book character, who sent letters to himself.

3 years ago
Cannot DM yourself!
Sa ei ole Muhv ega saa iseendale sõnumeid saata!
3 years ago
Browse all component changes
User avatar jrtriot

Translation comment

This is an intentional mistranslation and Easter egg - reference to a chlidren's book character, who sent letters to himself.

3 years ago

Glossary

English Estonian
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
cannot_dm_self
Flags
java-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
library/ui-strings/src/main/res/values-et/strings.xml, string 2083