View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

The app store title, there's a 30 character limit

title.txt:1
English
Element - Secure Messenger
7/50
Key English Estonian State
title.txt:1 Element - Secure Messenger Element
short_description.txt:1 Group messenger - encrypted messaging, group chat and video calls Vestlus- ja koostöörakendus: krüptitud sõnumid, rühmavestlused ja videokõned
full_description.txt:1 Element is both a secure messenger and a productivity team collaboration app that is ideal for group chats while remote working. This chat app uses end-to-end encryption to provide powerful video conferencing, file sharing and voice calls.

<b>Element’s features include:</b>
- Advanced online communication tools
- Fully encrypted messages to allow safer corporate communication, even for remote workers
- Decentralized chat based on the Matrix open source framework
- File sharing securely with encrypted data while managing projects
- Video chats with Voice over IP and screen sharing
- Easy integration with your favourite online collaboration tools, project management tools, VoIP services and other team messaging apps

Element is completely different from other messaging and collaboration apps. It operates on Matrix, an open network for secure messaging and decentralized communication. It allows self-hosting to give users maximum ownership and control of their data and messages.

<b>Privacy and encrypted messaging</b>
Element protects you from unwanted ads, data mining and walled gardens. It also secures all your data, one-to-one video and voice communication through end-to-end encryption and cross-signed device verification.

Element gives you control over your privacy while allowing you to communicate securely with anyone on the Matrix network, or other business collaboration tools by integrating with apps such as Slack.

<b>Element can be self-hosted</b>
To allow more control of your sensitive data and conversations, Element can be self-hosted or you can choose any Matrix-based host - the standard for open source, decentralized communication. Element gives you privacy, security compliance and integration flexibility.

<b>Own your data</b>
You decide where to keep your data and messages. Without the risk of data mining or access from third parties.

Element puts you in control in different ways:
1. Get a free account on the matrix.org public server hosted by the Matrix developers, or choose from thousands of public servers hosted by volunteers
2. Self-host your account by running a server on your own IT infrastructure
3. Sign up for an account on a custom server by simply subscribing to the Element Matrix Services hosting platform

<b>Open messaging and collaboration</b>
You can chat with anyone on the Matrix network, whether they’re using Element, another Matrix app or even if they are using a different messaging app.

<b>Super secure</b>
Real end-to-end encryption (only those in the conversation can decrypt messages), and cross-signed device verification.

<b>Complete communication and integration</b>
Messaging, voice and video calls, file sharing, screen sharing and a whole bunch of integrations, bots and widgets. Build rooms, communities, stay in touch and get things done.

<b>Pick up where you left off</b>
Stay in touch wherever you are with fully synchronised message history across all your devices and on the web at https://app.element.io

<b>Open source</b>
Element Android is an open source project, hosted by GitHub. Please report bugs and/or contribute to its development at https://github.com/element-hq/element-android
Element on nii suhtlus- ja koostöörakendus, mis sobib ideaalselt rühmavestlusteks kaugtöö ajal. Läbiv krüptimine on kasutusel sõnumivahetuseks, videokõnedeks, häälkõnedeks ja failide jagamiseks.

<b>Element pakub muu hulgas selliseid võimalusi</b>
- moodsad võrgupõhised suhtlusvahendid
- läbivalt krüptitud sõnumid võimaldavad turvalist suhtlust, sealhulgas kaugtöötajatega
- Matrix'i protokollil põhinev hajutatud suhtlusvõrk
- projektide jaoks vajalike failide jagamine turvaliselt ja krüptitult
- VoIP'i põhised videokõned ja ekraani jagamine
- lihtne lõimimine harjumispäraste võrgupõhiste koostöövahenditega, projektihalduse rakendustega, VoIP-teenustega ja muude ühistöörakendustega

Element erineb teistest sõnumi- ja koostöörakendustest. Tema aluseks on Matrix - avatud võrk turvalise ja hajutatud suhtluse jaoks.

<b>Privaatsus ja krüptitud sõnumivahetus</b>
Element tagab, et sa ei ole seotud reklaamidega, andmekogumisega ja suletud süsteemidega. Kasutades läbivat krüptimist ja risttunnustamisel põhinevat verifitseerimist on sinu sõnumid, andmed, kahepoolsed videokõned ja häälkõned turvatud.

Lubades suhelda turvaliselt ükspuha kellega Matrix'i võrgus või muude ärikeskondades kasutatavate koostöörakendustega nagu Slack, jätab Element sulle kontrolli oma privaatsuse üle.

<b>Võid kasutada Element'i jaoks oma serverid</b>
Kui vajad suuremat kontrolli oma suhtluse ja andmete üle, siis võid kasutada oma serverit või tellida teenuse ükspuha missuguselt Matrix'i-teenuse pakkujalt. Matrix on standard avatud lähtekoodil põhineva detsentraliseeritud suhtluse jaoks.

<b>Andmed on Sinu omad</b>
Sina otsustad seda, kus hoiad oma sõnumeid ja andmeid. Ning seejuures puudub andmekaevandamise risk ja ligipääs kolmandatele osapooltele.

Element annab kontrolli sinule valikuga mitme võimaluse vahel:
1. tasuta konto Matrix'i arendajate hostitud avalikus serveris matrix.org või vali tuhandete avalike serverite hulgast, mida haldavad vabatahtlikud
2. hosti oma kontot ise, paigaldades serveri oma IT-taristule
3. telli tasuline kasutajakonto Element Matrix Services teenuseplatvormilt

<b>Avatud suhtlus ja koostöö</b>
Saad vestelda kõigi teistega Matrix'i võrgus, olenemata sellest, kas nad kasutavad Elementi või mõnda muud Matrixi rakendust ja isegi kui nad kasutavad mõnda teistsugust suhtlussüsteemi.

<b>Üliturvaline</b>
Tõeline läbiv krüptimine (ainult vestluses osalejad saavad sõnumeid lugeda) ja risttunnustamine vestluses osalejate tuvastamiseks.

<b>Kõik suhtlusvõimalused</b>
Sõnumid, hääl- ja videokõned, failide jagamine, ekraani jagamine ja terve hulk lõiminguid, roboteid ja vidinaid. Loo tubasid, kogukondi, hoia ühendust ja saa asjad aetud.

<b>Jätka sealt, kus pooleli jäid</b>
Saad suhelda kõigis oma seadmetes ja ka veebis aadressil https://app.element.io ning sealjuures täielikult sünkroonitud sõnumite ajalooga.

<b>Avatud lähtekoodiga tarkvara</b>
Element Android on Github'is hallatud avatud lähtekoodiga tarkvaraprojekt. Palun teata vigadest ja/või osale arenduses https://github.com/element-hq/element-android lehel
changelogs/40106140.txt:1 Main changes in this version: Bugfixes and improvements.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Põhilised muutused selles versioonis: veaparandused ja kohendused
Kogu ingliskeelne muudatuste logi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106120.txt:1 Main changes in this version: Security release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Põhilised muutused selles versioonis: turvaparandused.
Kogu ingliskeelne muudatuste logi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106100.txt:1 Main changes in this version: add Mobile Device Management and functional members support.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Olulisemad muutused selles versioonis: MDM'i toe lisamine.
Ingliskeelne muudatuste logi täismahus: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106080.txt:1 Main changes in this version: Bugfixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Põhilised muutused selles versioonis: vigade parandused.
Kogu ingliskeelne muudatuste logi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106060.txt:1 Main changes in this version: mainly bug fixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Põhilised muutused selles versioonis: erinevad veaparandused.
Kogu ingliskeelne muudatuste logi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106050.txt:1 Main changes in this version: corrective release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Põhilised muutused selles versioonis: kiire veaparandus.
Kogu ingliskeelne muudatuste logi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106030.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Põhilised muutused selles versioonis: Element Android kasutab nüüd Crypto Rust SDK krüptoteeki.
Kogu ingliskeelne muudatuste logi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106020.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Põhilised muutused selles versioonis: Element Android krüptoteekideks on nüüd Crypto Rust SDK.
Kogu ingliskeelne muudatuste logi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106010.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Põhilised muutused selles versioonis: Element Android krüptoteekideks on nüüd Crypto Rust SDK.
Kogu ingliskeelne muudatuste logi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106000.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Põhilised muutused selles versioonis: Element Android krüptoteekideks on nüüd Crypto Rust SDK.
Kogu ingliskeelne muudatuste logi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105320.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Põhilised muutused selles versioonis: peamiselt vigade parandused.
Kogu ingliskeelne muudatuste logi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105300.txt:1 Main changes in this version: permalinks to rooms, spaces, users and messages are now displayed as pills in the timeline. We also fixed some issues with custom stickers and the read marker getting stuck in the past.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Põhilised muutused selles versioonis: püsiviited jututubadele, kogukondadele, kasutajatele ja sõnumitele on ajajoonel esile tõstetud; parandasime ka kohandatud kleepsupakkidega tekkinud vigu ja lugemismarkeri kadumist ajajoonel minevikku.
Kogu ingliskeelne muudatuste logi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105280.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Põhilised muutused selles versioonis: põhiliselt veaparandused.
Kogu ingliskeelne muudatuste logi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Key English Estonian State
changelogs/40105280.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Põhilised muutused selles versioonis: põhiliselt veaparandused.
Kogu ingliskeelne muudatuste logi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105300.txt:1 Main changes in this version: permalinks to rooms, spaces, users and messages are now displayed as pills in the timeline. We also fixed some issues with custom stickers and the read marker getting stuck in the past.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Põhilised muutused selles versioonis: püsiviited jututubadele, kogukondadele, kasutajatele ja sõnumitele on ajajoonel esile tõstetud; parandasime ka kohandatud kleepsupakkidega tekkinud vigu ja lugemismarkeri kadumist ajajoonel minevikku.
Kogu ingliskeelne muudatuste logi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105320.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Põhilised muutused selles versioonis: peamiselt vigade parandused.
Kogu ingliskeelne muudatuste logi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106000.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Põhilised muutused selles versioonis: Element Android krüptoteekideks on nüüd Crypto Rust SDK.
Kogu ingliskeelne muudatuste logi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106010.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Põhilised muutused selles versioonis: Element Android krüptoteekideks on nüüd Crypto Rust SDK.
Kogu ingliskeelne muudatuste logi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106020.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Põhilised muutused selles versioonis: Element Android krüptoteekideks on nüüd Crypto Rust SDK.
Kogu ingliskeelne muudatuste logi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106030.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Põhilised muutused selles versioonis: Element Android kasutab nüüd Crypto Rust SDK krüptoteeki.
Kogu ingliskeelne muudatuste logi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106050.txt:1 Main changes in this version: corrective release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Põhilised muutused selles versioonis: kiire veaparandus.
Kogu ingliskeelne muudatuste logi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106060.txt:1 Main changes in this version: mainly bug fixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Põhilised muutused selles versioonis: erinevad veaparandused.
Kogu ingliskeelne muudatuste logi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106080.txt:1 Main changes in this version: Bugfixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Põhilised muutused selles versioonis: vigade parandused.
Kogu ingliskeelne muudatuste logi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106100.txt:1 Main changes in this version: add Mobile Device Management and functional members support.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Olulisemad muutused selles versioonis: MDM'i toe lisamine.
Ingliskeelne muudatuste logi täismahus: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106120.txt:1 Main changes in this version: Security release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Põhilised muutused selles versioonis: turvaparandused.
Kogu ingliskeelne muudatuste logi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106140.txt:1 Main changes in this version: Bugfixes and improvements.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Põhilised muutused selles versioonis: veaparandused ja kohendused
Kogu ingliskeelne muudatuste logi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
full_description.txt:1 Element is both a secure messenger and a productivity team collaboration app that is ideal for group chats while remote working. This chat app uses end-to-end encryption to provide powerful video conferencing, file sharing and voice calls.

<b>Element’s features include:</b>
- Advanced online communication tools
- Fully encrypted messages to allow safer corporate communication, even for remote workers
- Decentralized chat based on the Matrix open source framework
- File sharing securely with encrypted data while managing projects
- Video chats with Voice over IP and screen sharing
- Easy integration with your favourite online collaboration tools, project management tools, VoIP services and other team messaging apps

Element is completely different from other messaging and collaboration apps. It operates on Matrix, an open network for secure messaging and decentralized communication. It allows self-hosting to give users maximum ownership and control of their data and messages.

<b>Privacy and encrypted messaging</b>
Element protects you from unwanted ads, data mining and walled gardens. It also secures all your data, one-to-one video and voice communication through end-to-end encryption and cross-signed device verification.

Element gives you control over your privacy while allowing you to communicate securely with anyone on the Matrix network, or other business collaboration tools by integrating with apps such as Slack.

<b>Element can be self-hosted</b>
To allow more control of your sensitive data and conversations, Element can be self-hosted or you can choose any Matrix-based host - the standard for open source, decentralized communication. Element gives you privacy, security compliance and integration flexibility.

<b>Own your data</b>
You decide where to keep your data and messages. Without the risk of data mining or access from third parties.

Element puts you in control in different ways:
1. Get a free account on the matrix.org public server hosted by the Matrix developers, or choose from thousands of public servers hosted by volunteers
2. Self-host your account by running a server on your own IT infrastructure
3. Sign up for an account on a custom server by simply subscribing to the Element Matrix Services hosting platform

<b>Open messaging and collaboration</b>
You can chat with anyone on the Matrix network, whether they’re using Element, another Matrix app or even if they are using a different messaging app.

<b>Super secure</b>
Real end-to-end encryption (only those in the conversation can decrypt messages), and cross-signed device verification.

<b>Complete communication and integration</b>
Messaging, voice and video calls, file sharing, screen sharing and a whole bunch of integrations, bots and widgets. Build rooms, communities, stay in touch and get things done.

<b>Pick up where you left off</b>
Stay in touch wherever you are with fully synchronised message history across all your devices and on the web at https://app.element.io

<b>Open source</b>
Element Android is an open source project, hosted by GitHub. Please report bugs and/or contribute to its development at https://github.com/element-hq/element-android
Element on nii suhtlus- ja koostöörakendus, mis sobib ideaalselt rühmavestlusteks kaugtöö ajal. Läbiv krüptimine on kasutusel sõnumivahetuseks, videokõnedeks, häälkõnedeks ja failide jagamiseks.

<b>Element pakub muu hulgas selliseid võimalusi</b>
- moodsad võrgupõhised suhtlusvahendid
- läbivalt krüptitud sõnumid võimaldavad turvalist suhtlust, sealhulgas kaugtöötajatega
- Matrix'i protokollil põhinev hajutatud suhtlusvõrk
- projektide jaoks vajalike failide jagamine turvaliselt ja krüptitult
- VoIP'i põhised videokõned ja ekraani jagamine
- lihtne lõimimine harjumispäraste võrgupõhiste koostöövahenditega, projektihalduse rakendustega, VoIP-teenustega ja muude ühistöörakendustega

Element erineb teistest sõnumi- ja koostöörakendustest. Tema aluseks on Matrix - avatud võrk turvalise ja hajutatud suhtluse jaoks.

<b>Privaatsus ja krüptitud sõnumivahetus</b>
Element tagab, et sa ei ole seotud reklaamidega, andmekogumisega ja suletud süsteemidega. Kasutades läbivat krüptimist ja risttunnustamisel põhinevat verifitseerimist on sinu sõnumid, andmed, kahepoolsed videokõned ja häälkõned turvatud.

Lubades suhelda turvaliselt ükspuha kellega Matrix'i võrgus või muude ärikeskondades kasutatavate koostöörakendustega nagu Slack, jätab Element sulle kontrolli oma privaatsuse üle.

<b>Võid kasutada Element'i jaoks oma serverid</b>
Kui vajad suuremat kontrolli oma suhtluse ja andmete üle, siis võid kasutada oma serverit või tellida teenuse ükspuha missuguselt Matrix'i-teenuse pakkujalt. Matrix on standard avatud lähtekoodil põhineva detsentraliseeritud suhtluse jaoks.

<b>Andmed on Sinu omad</b>
Sina otsustad seda, kus hoiad oma sõnumeid ja andmeid. Ning seejuures puudub andmekaevandamise risk ja ligipääs kolmandatele osapooltele.

Element annab kontrolli sinule valikuga mitme võimaluse vahel:
1. tasuta konto Matrix'i arendajate hostitud avalikus serveris matrix.org või vali tuhandete avalike serverite hulgast, mida haldavad vabatahtlikud
2. hosti oma kontot ise, paigaldades serveri oma IT-taristule
3. telli tasuline kasutajakonto Element Matrix Services teenuseplatvormilt

<b>Avatud suhtlus ja koostöö</b>
Saad vestelda kõigi teistega Matrix'i võrgus, olenemata sellest, kas nad kasutavad Elementi või mõnda muud Matrixi rakendust ja isegi kui nad kasutavad mõnda teistsugust suhtlussüsteemi.

<b>Üliturvaline</b>
Tõeline läbiv krüptimine (ainult vestluses osalejad saavad sõnumeid lugeda) ja risttunnustamine vestluses osalejate tuvastamiseks.

<b>Kõik suhtlusvõimalused</b>
Sõnumid, hääl- ja videokõned, failide jagamine, ekraani jagamine ja terve hulk lõiminguid, roboteid ja vidinaid. Loo tubasid, kogukondi, hoia ühendust ja saa asjad aetud.

<b>Jätka sealt, kus pooleli jäid</b>
Saad suhelda kõigis oma seadmetes ja ka veebis aadressil https://app.element.io ning sealjuures täielikult sünkroonitud sõnumite ajalooga.

<b>Avatud lähtekoodiga tarkvara</b>
Element Android on Github'is hallatud avatud lähtekoodiga tarkvaraprojekt. Palun teata vigadest ja/või osale arenduses https://github.com/element-hq/element-android lehel
short_description.txt:1 Group messenger - encrypted messaging, group chat and video calls Vestlus- ja koostöörakendus: krüptitud sõnumid, rühmavestlused ja videokõned
title.txt:1 Element - Secure Messenger Element

Loading…

Element - Secure Messenger
Element (varem Riot.im)- turvaline sõnumiklient
2 years ago
User avatar None

Source string changed

Element Android / Element Android StoreEstonian

Element (previously Riot.im)- Secure Messenger
2 years ago
Element - Secure Messenger
Element (varem Riot.im)
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Estonian
No related strings found in the glossary.

Source information

Explanation

The app store title, there's a 30 character limit

Key
title.txt:1
Flags
ignore-max-length, max-length:50
Source string location
title.txt:1
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
fastlane/metadata/android/et, string 1