User avatar dodog

New translation

Nio / NioSlovak

Discomfrobulating messages
Odkomfrobulovanie správ
a year ago
User avatar dodog

New translation

Nio / NioSlovak

Reticulating splines
Sieťovanie spojov
a year ago
User avatar dodog

New translation

Nio / NioSlovak

Failed To Start Chat
Nepodarilo sa spustiť konverzáciu
a year ago
User avatar dodog

New translation

Nio / NioSlovak

App Icon
Ikona aplikácie
a year ago
User avatar dodog

New translation

Nio / NioSlovak

Accent Color
Farba dôrazu
a year ago
User avatar dodog

New translation

Nio / NioSlovak

Tap on an emoji to send that reaction.
Ťuknutím na emotikon odošlete danú reakciu.
a year ago
User avatar dodog

New translation

Nio / NioSlovak

%@ removed %@'s message
%@ odstránil správu používateľa %@
a year ago
User avatar dodog

New translation

Nio / NioSlovak

%@ changed the power level of %@ from %@ to %@
%@ zmenili svoju úroveň právomoci %@ z %@ na %@
a year ago
User avatar dodog

New translation

Nio / NioSlovak

%@ changed their power level from %@ to %@
%@ zmenili svoju úroveň právomoci z %@ na %@
a year ago
User avatar dodog

New translation

Nio / NioSlovak

%@ changed the room name from %@ to %@
%@ zmenil názov miestnosti z %@ na %@
a year ago
User avatar dodog

New translation

Nio / NioSlovak

Unknown state event: %@
Neznáma udalosť stavu: %@
a year ago
User avatar dodog

New translation

Nio / NioSlovak

%@ removed their profile picture
%@ odstránil svoj profilový obrázok
a year ago
User avatar dodog

New translation

Nio / NioSlovak

%@ updated their profile picture
%@ aktualizoval svoj profilový obrázok
a year ago
User avatar dodog

New translation

Nio / NioSlovak

%@ set their profile picture
%@ nastavili svoj profilový obrázok
a year ago
User avatar dodog

New translation

Nio / NioSlovak

Unknown
Neznámy
a year ago
User avatar dodog

New translation

Nio / NioSlovak

Unknown
Neznámy
a year ago
User avatar dodog

New translation

Nio / NioSlovak

Several people are typing
Niekoľko ľudí píše
a year ago
User avatar dodog

New translation

Nio / NioSlovak

%@ and %@ are typing
%@ a %@ píšu
a year ago
User avatar dodog

New translation

Nio / NioSlovak

%@ is typing
%@ píše
a year ago
User avatar dodog

New translation

Nio / NioSlovak

Cancel
Zrušiť
a year ago

Search