Translation

store_full_description
English
Element is a new type of messenger and collaboration app that:

1. Puts you in control to preserve your privacy
2. Lets you communicate with anyone in the Matrix network, and even beyond by integrating with apps such as Slack
3. Protects you from advertising, datamining, backdoors and walled gardens
4. Secures you through end-to-end encryption, with cross-signing to verify others

Element is completely different from other messaging and collaboration apps because it is decentralised and open source.

Element lets you self-host - or choose a host - so that you have privacy, ownership and control of your data and conversations. It gives you access to an open network; so you’re not just stuck speaking to other Element users only. And it is very secure.

Element is able to do all this because it operates on Matrix - the standard for open, decentralised communication.

Element puts you in control by letting you choose who hosts your conversations. From the Element app, you can choose to host in different ways:

1. Get a free account on the matrix.org public server
2. Self-host your account by running a server on your own hardware
3. Sign up for an account on a custom server by simply subscribing to the Element Matrix Services hosting platform

Why choose Element?

OWN YOUR DATA: You decide where to keep your data and messages. You own it and control it, not some MEGACORP that mines your data or gives access to third parties.

OPEN MESSAGING AND COLLABORATION: You can chat with anyone else in the Matrix network, whether they’re using Element or another Matrix app, and even if they are using a different messaging system of the likes of Slack, IRC or XMPP.

SUPER-SECURE: Real end-to-end encryption (only those in the conversation can decrypt messages), and cross-signing to verify the devices of conversation participants.

COMPLETE COMMUNICATION: Messaging, voice and video calls, file sharing, screen sharing and a whole bunch of integrations, bots and widgets. Build rooms, communities, stay in touch and get things done.

EVERYWHERE YOU ARE: Stay in touch wherever you are with fully synchronised message history across all your devices and on the web at https://element.io/app.
1353/22040
Key English Welsh State
store_short_description Secure decentralised chat/VoIP Sgwrs/VoIP datgonoledig a diogel
store_full_description Element is a new type of messenger and collaboration app that:

1. Puts you in control to preserve your privacy
2. Lets you communicate with anyone in the Matrix network, and even beyond by integrating with apps such as Slack
3. Protects you from advertising, datamining, backdoors and walled gardens
4. Secures you through end-to-end encryption, with cross-signing to verify others

Element is completely different from other messaging and collaboration apps because it is decentralised and open source.

Element lets you self-host - or choose a host - so that you have privacy, ownership and control of your data and conversations. It gives you access to an open network; so you’re not just stuck speaking to other Element users only. And it is very secure.

Element is able to do all this because it operates on Matrix - the standard for open, decentralised communication.

Element puts you in control by letting you choose who hosts your conversations. From the Element app, you can choose to host in different ways:

1. Get a free account on the matrix.org public server
2. Self-host your account by running a server on your own hardware
3. Sign up for an account on a custom server by simply subscribing to the Element Matrix Services hosting platform

Why choose Element?

OWN YOUR DATA: You decide where to keep your data and messages. You own it and control it, not some MEGACORP that mines your data or gives access to third parties.

OPEN MESSAGING AND COLLABORATION: You can chat with anyone else in the Matrix network, whether they’re using Element or another Matrix app, and even if they are using a different messaging system of the likes of Slack, IRC or XMPP.

SUPER-SECURE: Real end-to-end encryption (only those in the conversation can decrypt messages), and cross-signing to verify the devices of conversation participants.

COMPLETE COMMUNICATION: Messaging, voice and video calls, file sharing, screen sharing and a whole bunch of integrations, bots and widgets. Build rooms, communities, stay in touch and get things done.

EVERYWHERE YOU ARE: Stay in touch wherever you are with fully synchronised message history across all your devices and on the web at https://element.io/app.
Cyfathrebu, eich ffordd eich hyn.

Ap sgwrsio, o dan eich rheolaeth ac yn hollol hyblyg. Mae Element yn gadael ichi gyfathrebu'r ffordd rydych chi ei eisiau. Wedi'i wneud ar gyfer [matrix] - y safon ar gyfer cyfathrebu agored, datganoledig.

Sicrhewch gyfrif matrix.org am ddim, mynnwch eich gweinydd eich hun yn https://ems.element.io, neu defnyddiwch weinydd Matrix arall.

Pam dewis Element?

CYFATHREBU LLAWN: Adeiladwch ystafelloedd o amgylch eich timau, eich ffrindiau, eich cymuned - sut bynnag yr ydych chi'n hoffi! Sgwrsiwch, rhannwch ffeiliau, ychwanegwch teclynnau a gwnewch galwadau llais a fideo - i gyd yn rhad ac am ddim.

INTEGREIDDIAU GRYMUS: Defnyddiwch Element gyda'r offer rydych chi'n eu hadnabod ac yn eu caru. Gyda Element gallwch hyd yn oed sgwrsio â defnyddwyr a grwpiau ar apiau sgwrsio eraill.

PREIFAT A DIOGEL: Cadwch eich sgyrsiau yn gyfrinachol. Mae amgryptio o'r dechrau i'r diwedd o'r radd flaenaf yn sicrhau bod cyfathrebu preifat yn aros yn breifat.

AGORED, NID YN GAËDIG: Ffynhonnell agor, ac wedi'i adeiladu ar Matrix. ––Byddwch yn berchen ar eich data eich hun trwy gynnal eich gweinydd eich hun, neu ddewis un rydych chi'n ymddiried ynddo.

BOB MAN YDYCH CHI: Cadwch mewn cysylltiad ble bynnag yr ydych â hanes negeseuon wedi'i gydamseru'n llawn ar draws eich holl ddyfeisiau ac ar-lein yn https://app.element.io.
store_promotional_text Privacy-preserving chat and collaboration app, on an open network. Decentralised to put you in control. No datamining, no backdoors and no third party access.
title_home Home Hafan
title_favourites Favourites Ffefrynnau
title_people People Pobl
title_rooms Rooms Ystafelloedd
title_groups Communities Cymunedau
warning Warning Rhybudd
view View Gweld
next Next Nesaf
back Back Yn ôl
continue Continue Parhau
create Create Creu
start Start Dechrau
leave Leave Gadael
remove Remove Tynnu
Key English Welsh State
ssl_cert_not_trust This could mean that someone is maliciously intercepting your traffic, or that your phone does not trust the certificate provided by the remote server. Gallai hyn olygu bod rhywun yn rhyng-gipio eich traffig yn faleisus, neu nad yw'ch ffôn yn ymddiried yn y dystysgrif a ddarperir gan y gweinydd pell.
ssl_could_not_verify Could not verify identity of remote server. Methwyd gwirio gweinyddwr adnabod pell.
ssl_expected_existing_expl The certificate has changed from a previously trusted one to one that is not trusted. The server may have renewed its certificate. Contact the server administrator for the expected fingerprint. Mae'r dystysgrif wedi newid o un yr ymddiriedwyd ynddo o'r blaen i un nad oes ymddiried ynddo. Efallai bod y gweinydd wedi adnewyddu ei dystysgrif. Cysylltwch â gweinyddwr y gweinydd i gael y llofnod disgwyliedig.
ssl_fingerprint_hash Fingerprint (%@): Llofnod (%@):
ssl_homeserver_url Homeserver URL: %@ URL Hafanweinydd: %@
ssl_logout_account Logout Allgofnodi
ssl_only_accept ONLY accept the certificate if the server administrator has published a fingerprint that matches the one above. Peidiwch a derbyn y dystysgrif ONIBAI bod gweinyddwr y gweinydd wedi cyhoeddi llofnod sy'n cyfateb i'r un uchod.
ssl_remain_offline Ignore Anwybyddu
ssl_trust Trust Ymddiried
ssl_unexpected_existing_expl The certificate has changed from one that was trusted by your phone. This is HIGHLY UNUSUAL. It is recommended that you DO NOT ACCEPT this new certificate. Mae'r dystysgrif wedi newid o un yr oedd eich ffôn yn ymddiried ynddo. Mae hyn yn ANNISGWYL IAWN. Argymhellir i chi BEIDIO Â DERBYN y dystysgrif newydd hon.
start Start Dechrau
start_chat Start Chat Dechrau Sgwrs
start_video_call Start Video Call Dechrau Galwad Fideo
start_voice_call Start Voice Call Dechrau Galwad Llais
stop Stop
store_full_description Element is a new type of messenger and collaboration app that:

1. Puts you in control to preserve your privacy
2. Lets you communicate with anyone in the Matrix network, and even beyond by integrating with apps such as Slack
3. Protects you from advertising, datamining, backdoors and walled gardens
4. Secures you through end-to-end encryption, with cross-signing to verify others

Element is completely different from other messaging and collaboration apps because it is decentralised and open source.

Element lets you self-host - or choose a host - so that you have privacy, ownership and control of your data and conversations. It gives you access to an open network; so you’re not just stuck speaking to other Element users only. And it is very secure.

Element is able to do all this because it operates on Matrix - the standard for open, decentralised communication.

Element puts you in control by letting you choose who hosts your conversations. From the Element app, you can choose to host in different ways:

1. Get a free account on the matrix.org public server
2. Self-host your account by running a server on your own hardware
3. Sign up for an account on a custom server by simply subscribing to the Element Matrix Services hosting platform

Why choose Element?

OWN YOUR DATA: You decide where to keep your data and messages. You own it and control it, not some MEGACORP that mines your data or gives access to third parties.

OPEN MESSAGING AND COLLABORATION: You can chat with anyone else in the Matrix network, whether they’re using Element or another Matrix app, and even if they are using a different messaging system of the likes of Slack, IRC or XMPP.

SUPER-SECURE: Real end-to-end encryption (only those in the conversation can decrypt messages), and cross-signing to verify the devices of conversation participants.

COMPLETE COMMUNICATION: Messaging, voice and video calls, file sharing, screen sharing and a whole bunch of integrations, bots and widgets. Build rooms, communities, stay in touch and get things done.

EVERYWHERE YOU ARE: Stay in touch wherever you are with fully synchronised message history across all your devices and on the web at https://element.io/app.
Cyfathrebu, eich ffordd eich hyn.

Ap sgwrsio, o dan eich rheolaeth ac yn hollol hyblyg. Mae Element yn gadael ichi gyfathrebu'r ffordd rydych chi ei eisiau. Wedi'i wneud ar gyfer [matrix] - y safon ar gyfer cyfathrebu agored, datganoledig.

Sicrhewch gyfrif matrix.org am ddim, mynnwch eich gweinydd eich hun yn https://ems.element.io, neu defnyddiwch weinydd Matrix arall.

Pam dewis Element?

CYFATHREBU LLAWN: Adeiladwch ystafelloedd o amgylch eich timau, eich ffrindiau, eich cymuned - sut bynnag yr ydych chi'n hoffi! Sgwrsiwch, rhannwch ffeiliau, ychwanegwch teclynnau a gwnewch galwadau llais a fideo - i gyd yn rhad ac am ddim.

INTEGREIDDIAU GRYMUS: Defnyddiwch Element gyda'r offer rydych chi'n eu hadnabod ac yn eu caru. Gyda Element gallwch hyd yn oed sgwrsio â defnyddwyr a grwpiau ar apiau sgwrsio eraill.

PREIFAT A DIOGEL: Cadwch eich sgyrsiau yn gyfrinachol. Mae amgryptio o'r dechrau i'r diwedd o'r radd flaenaf yn sicrhau bod cyfathrebu preifat yn aros yn breifat.

AGORED, NID YN GAËDIG: Ffynhonnell agor, ac wedi'i adeiladu ar Matrix. ––Byddwch yn berchen ar eich data eich hun trwy gynnal eich gweinydd eich hun, neu ddewis un rydych chi'n ymddiried ynddo.

BOB MAN YDYCH CHI: Cadwch mewn cysylltiad ble bynnag yr ydych â hanes negeseuon wedi'i gydamseru'n llawn ar draws eich holl ddyfeisiau ac ar-lein yn https://app.element.io.
store_promotional_text Privacy-preserving chat and collaboration app, on an open network. Decentralised to put you in control. No datamining, no backdoors and no third party access.
store_short_description Secure decentralised chat/VoIP Sgwrs/VoIP datgonoledig a diogel
submit Submit Anfon
submit_code Submit code Anfon côd
suggest Suggest
switch Switch
thread_copy_link_to_thread Copy link to thread
threads_action_all_threads All threads
threads_action_my_threads My threads
threads_beta_cancel Not now
threads_beta_enable Try it out
threads_beta_information Keep discussions organised with threads.

Threads help keep your conversations on-topic and easy to track.
threads_beta_information_link Learn more
threads_beta_title Threads

Loading…

User avatar elmomalmo

New translation

Element iOS / Element iOSWelsh

Element is a new type of messenger and collaboration app that:

1. Puts you in control to preserve your privacy
2. Lets you communicate with anyone in the Matrix network, and even beyond by integrating with apps such as Slack
3. Protects you from advertising, datamining, backdoors and walled gardens
4. Secures you through end-to-end encryption, with cross-signing to verify others

Element is completely different from other messaging and collaboration apps because it is decentralised and open source.

Element lets you self-host - or choose a host - so that you have privacy, ownership and control of your data and conversations. It gives you access to an open network; so you’re not just stuck speaking to other Element users only. And it is very secure.

Element is able to do all this because it operates on Matrix - the standard for open, decentralised communication.

Element puts you in control by letting you choose who hosts your conversations. From the Element app, you can choose to host in different ways:

1. Get a free account on the matrix.org public server
2. Self-host your account by running a server on your own hardware
3. Sign up for an account on a custom server by simply subscribing to the Element Matrix Services hosting platform

Why choose Element?

OWN YOUR DATA: You decide where to keep your data and messages. You own it and control it, not some MEGACORP that mines your data or gives access to third parties.

OPEN MESSAGING AND COLLABORATION: You can chat with anyone else in the Matrix network, whether they’re using Element or another Matrix app, and even if they are using a different messaging system of the likes of Slack, IRC or XMPP.

SUPER-SECURE: Real end-to-end encryption (only those in the conversation can decrypt messages), and cross-signing to verify the devices of conversation participants.

COMPLETE COMMUNICATION: Messaging, voice and video calls, file sharing, screen sharing and a whole bunch of integrations, bots and widgets. Build rooms, communities, stay in touch and get things done.

EVERYWHERE YOU ARE: Stay in touch wherever you are with fully synchronised message history across all your devices and on the web at https://element.io/app.
Cyfathrebu, eich ffordd eich hyn.

Ap sgwrsio, o dan eich rheolaeth ac yn hollol hyblyg. Mae Riot yn gadael ichi gyfathrebu'r ffordd rydych chi ei eisiau. Wedi'i wneud ar gyfer [matrix] - y safon ar gyfer cyfathrebu agored, datganoledig.

Sicrhewch gyfrif matrix.org am ddim, mynnwch eich gweinydd eich hun yn https://modular.im, neu defnyddiwch weinydd Matrix arall.

Pam dewis Riot.im?

CYFATHREBU LLAWN: Adeiladwch ystafelloedd o amgylch eich timau, eich ffrindiau, eich cymuned - sut bynnag yr ydych chi'n hoffi! Sgwrsiwch, rhannwch ffeiliau, ychwanegwch teclynnau a gwnewch galwadau llais a fideo - i gyd yn rhad ac am ddim.

INTEGREIDDIAU GRYMUS: Defnyddiwch Riot.im gyda'r offer rydych chi'n eu hadnabod ac yn eu caru. Gyda Riot.im gallwch hyd yn oed sgwrsio â defnyddwyr a grwpiau ar apiau sgwrsio eraill.

PREIFAT A DIOGEL: Cadwch eich sgyrsiau yn gyfrinachol. Mae amgryptio o'r dechrau i'r diwedd o'r radd flaenaf yn sicrhau bod cyfathrebu preifat yn aros yn breifat.

AGORED, NID YN GAËDIG: Ffynhonnell agor, ac wedi'i adeiladu ar Matrix. ––Byddwch yn berchen ar eich data eich hun trwy gynnal eich gweinydd eich hun, neu ddewis un rydych chi'n ymddiried ynddo.

BOB MAN YDYCH CHI: Cadwch mewn cysylltiad ble bynnag yr ydych â hanes negeseuon wedi'i gydamseru'n llawn ar draws eich holl ddyfeisiau ac ar-lein yn https://riot.im.
4 years ago
Browse all component changes
User avatar zer0-x

Source string comment

The link "https://element.io/app" is not working any more, use "https://app.element.io"

3 years ago

Things to check

Has been translated

Last translation was "Cyfathrebu, eich ffordd eich hyn. Ap sgwrsio, o dan eich rheolaeth ac yn hollol hyblyg. Mae Riot yn gadael ichi gyfathrebu'r ffordd rydych chi ei eisiau. Wedi'i wneud ar gyfer [matrix] - y safon ar gyfer cyfathrebu agored, datganoledig. Sicrhewch gyfrif matrix.org am ddim, mynnwch eich gweinydd eich hun yn https://modular.im, neu defnyddiwch weinydd Matrix arall. Pam dewis Riot.im? CYFATHREBU LLAWN: Adeiladwch ystafelloedd o amgylch eich timau, eich ffrindiau, eich cymuned - sut bynnag yr ydych chi'n hoffi! Sgwrsiwch, rhannwch ffeiliau, ychwanegwch teclynnau a gwnewch galwadau llais a fideo - i gyd yn rhad ac am ddim. INTEGREIDDIAU GRYMUS: Defnyddiwch Riot.im gyda'r offer rydych chi'n eu hadnabod ac yn eu caru. Gyda Riot.im gallwch hyd yn oed sgwrsio â defnyddwyr a grwpiau ar apiau sgwrsio eraill. PREIFAT A DIOGEL: Cadwch eich sgyrsiau yn gyfrinachol. Mae amgryptio o'r dechrau i'r diwedd o'r radd flaenaf yn sicrhau bod cyfathrebu preifat yn aros yn breifat. AGORED, NID YN GAËDIG: Ffynhonnell agor, ac wedi'i adeiladu ar Matrix. ––Byddwch yn berchen ar eich data eich hun trwy gynnal eich gweinydd eich hun, neu ddewis un rydych chi'n ymddiried ynddo. BOB MAN YDYCH CHI: Cadwch mewn cysylltiad ble bynnag yr ydych â hanes negeseuon wedi'i gydamseru'n llawn ar draws eich holl ddyfeisiau ac ar-lein yn https://riot.im.".

Fix string

Reset

Mismatching line breaks

Number of new lines in translation does not match source

Reset

Comments

There is 1 comment for this string.

View

Glossary

English Welsh
account cyfrif Element iOS

Source information

Key
store_full_description
String age
5 years ago
Source string age
5 years ago
Translation file
Riot/Assets/cy.lproj/Vector.strings, string 2