View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

Cross feature
x_selected
English
Singular
%1$d selected
Plural
%1$d selected
15/130
15/130
15/130

Plural formula: n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2

Key English Polish State
warning_unsaved_change_discard Discard changes Odrzuć zmiany
widget_delete_message_confirmation Are you sure you want to delete the widget from this room? Czy na pewno chcesz usunąć widżet z tego pokoju?
widget_integration_failed_to_send_request Failed to send request. Nie udało się wysłać żądania.
widget_integration_missing_parameter A required parameter is missing. Brakuje wymaganego parametru.
widget_integration_missing_room_id Missing room_id in request. Brakujące room_id w żądaniu.
widget_integration_missing_user_id Missing user_id in request. Brakujące user_id w żądaniu.
widget_integration_must_be_in_room You are not in this room. Nie jesteś w tym pokoju.
widget_integration_no_permission_in_room You do not have permission to do that in this room. Nie masz uprawnień, aby zrobić to w tym pokoju.
widget_integration_positive_power_level Power level must be positive integer. Poziom uprawnień musi być liczbą dodatnią.
widget_integration_review_terms To continue you need to accept the Terms of this service. Aby kontynuować, musisz zaakceptować Warunki użytkowania dla tej usługi.
widget_integration_room_not_visible Room %s is not visible. Pokój %s nie jest widoczny.
widget_integration_unable_to_create Unable to create widget. Nie można utworzyć widżetu.
wrong_pin_message_last_remaining_attempt Warning! Last remaining attempt before logout! Ostrzeżenie! Pozostała ostatnia próba przed wylogowaniem!
wrong_pin_message_remaining_attempts Wrong code, %d remaining attempt Zły kod, pozostała %d próba
x_plus +%d +%d
x_selected %1$d selected %1$d zaznaczony
yes YES TAK
you_added_a_new_device You added a new session '%s', which is requesting encryption keys. Dodano nową sesję '%s', która żąda kluczy szyfrujących.
you_added_a_new_device_with_info A new session is requesting encryption keys.
Session name: %1$s
Last seen: %2$s
If you didn’t log in on another session, ignore this request.
Nowa sesja żąda kluczy szyfrujących.
Nazwa sesji: %1$s
Ostatnio widziana: %2$s
Jeśli to nie Ty zalogowałeś się na innej sesji, zignoruj to żądanie.
you_are_invited You are invited Zostałeś zaproszony
you_may_contact_me You may contact me if you have any follow up questions Możesz się ze mną skontaktować, jeśli masz jakiekolwiek pytania
your_private_space Your private space Twoja przestrzeń prywatna
your_public_space Your public space Twoja przestrzeń publiczna
your_unverified_device_requesting Your unverified session '%s' is requesting encryption keys. Twoje niezweryfikowana sesja '%s' żąda kluczy szyfrujących.
your_unverified_device_requesting_with_info An unverified session is requesting encryption keys.
Session name: %1$s
Last seen: %2$s
If you didn’t log in on another session, ignore this request.
Nowa niezweryfikowana sesja żąda kluczy szyfrujących.
Nazwa sesji: %1$s
Ostatnio widziana: %2$s
Jeśli to nie Ty zalogowałeś się na innej sesji, zignoruj to żądanie.

Loading…

Singular
%1$d selected
Plural
%1$d selected
One
%1$d zaznaczony
Few
%1$d zaznaczono
Other
%1$d zaznaczono
11 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
x_selected
Source string comment
Cross feature
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
library/ui-strings/src/main/res/values-pl/strings.xml, string 1