View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

room_jump_to_first_unread
English
Jump to unread
29/140
Key English Norwegian Bokmål State
call_ended_user_busy_title User busy
call_ended_user_busy_description The user you called is busy.
call_ended_invite_timeout_title No answer
call_error_user_not_responding The remote side failed to pick up. Ekstern vert kunne ikke plukke opp.
call_remove_jitsi_widget_progress Ending call…
permissions_rationale_popup_title Information Informasjon
permissions_rationale_msg_record_audio ${app_name} needs permission to access your microphone to perform audio calls. ${app_name} trenger tillatelse for å få tilgang til mikrofonen din for å utføre lydanrop.
permissions_rationale_msg_camera_and_audio ${app_name} needs permission to access your camera and your microphone to perform video calls.

Please allow access on the next pop-ups to be able to make the call.
${app_name} trenger tillatelse for å få tilgang til kameraet og mikrofonen for å utføre videosamtaler.

Tillat tilgang til de neste popup-vinduene for å kunne ringe.
permissions_rationale_msg_notification ${app_name} needs permission to display notifications. Notifications can display your messages, your invitations, etc.

Please allow access on the next pop-ups to be able to view notification.
permissions_denied_qr_code To scan a QR code, you need to allow camera access. For å skanne en QR-kode, må du gi tilgang til kameraet.
permissions_denied_add_contact Allow permission to access your contacts. Tillat tillatelse til å få tilgang til kontaktene dine.
yes YES JA
no NO NEI
_continue Continue Fortsett
list_members Members Liste medlemmer
room_jump_to_first_unread Jump to unread Gå til første uleste melding.
room_title_members %d member %d medlem
room_participants_leave_prompt_title Leave room Forlat rommet
room_participants_leave_prompt_msg Are you sure you want to leave the room? Er du sikker på at du vil forlate rommet?
room_participants_leave_private_warning This room is not public. You will not be able to rejoin without an invite. Dette rommet er ikke offentlig. Du vil ikke kunne bli med uten invitasjon.
room_participants_header_direct_chats Direct Messages Direktemeldinger
room_participants_action_invite Invite Inviter
room_participants_action_cancel_invite Cancel invite Avbryt invitasjonen
room_participants_action_ban Ban Utesteng
room_participants_action_unban Unban Opphev utestengelse
room_participants_action_remove Remove from chat Spark ut
room_participants_action_mention Mention Nevne
room_participants_power_level_prompt You will not be able to undo this change as you are promoting the user to have the same power level as yourself.
Are you sure?
Du vil ikke kunne angre denne endringen ettersom du promoterer brukeren til å ha samme kraftnivå som deg selv.
Er du sikker?
room_participants_power_level_demote_warning_title Demote yourself? Degradere deg selv?
room_participants_power_level_demote_warning_prompt You will not be able to undo this change as you are demoting yourself, if you are the last privileged user in the room it will be impossible to regain privileges. Du vil ikke kunne angre denne endringen ettersom du degrerer deg selv. Hvis du er den siste privilegerte brukeren i rommet, vil det være umulig å få tilbake privilegiene.
room_participants_power_level_demote Demote Degradere
Key English Norwegian Bokmål State
room_displayname_four_and_more_members %1$s, %2$s, %3$s and %4$d other
room_displayname_room_invite Room Invite
room_displayname_two_members %1$s and %2$s %1$s og %2$s
room_do_not_have_permission_to_post You do not have permission to post to this room. Du har ikke tillatelse til å legge ut innlegg i dette rommet
room_error_access_unauthorized You are not allowed to join this room
room_error_not_found Can't find this room. Make sure it exists. Finner ikke dette rommet. Forsikre deg om at den eksisterer.
room_filtering_filter_hint Filter conversations… Filtrer samtaler …
room_filtering_footer_create_new_direct_message Send a new direct message Send en ny direkte melding
room_filtering_footer_create_new_room Create a new room Opprett et nytt rom
room_filtering_footer_open_room_directory View the room directory
room_filtering_footer_title Can’t find what you’re looking for? Finner du ikke det du leter etter?
room_join_rules_invite %1$s made the room invite only.
room_join_rules_invite_by_you You made the room invite only.
room_join_rules_public %1$s made the room public to whoever knows the link. %1$s gjorde rommet offentlig for den som kjenner lenken.
room_join_rules_public_by_you You made the room public to whoever knows the link. Du gjorde rommet offentlig for den som kjenner lenken.
room_jump_to_first_unread Jump to unread Gå til første uleste melding.
room_list_catchup_empty_body You have no more unread messages Du har ikke flere uleste meldinger
room_list_catchup_empty_title You’re all caught up!
room_list_filter_all All
room_list_filter_favourites Favorites
room_list_filter_people People
room_list_filter_unreads Unreads
room_list_people_empty_body Your direct message conversations will be displayed here. Tap the + at the bottom right to start some. Dine direktemeldinger vises her. Trykk på + nederst til høyre for å starte noen.
room_list_people_empty_title Conversations Samtaler
room_list_quick_actions_favorite_add Add to favorites Legg til i favoritter
room_list_quick_actions_favorite_remove Remove from favorites Fjern fra favoritter
room_list_quick_actions_leave Leave the room Forlat rommet
room_list_quick_actions_low_priority_add Add to low priority Legg til lav prioritet
room_list_quick_actions_low_priority_remove Remove from low priority Fjern fra lav prioritet
room_list_quick_actions_notifications_all All messages Alle meldinger

Loading…

User avatar None

Source string changed

Element Android / Element Android AppNorwegian Bokmål

Jump to first unread message.unread
2 years ago
Jump to unread
Gå til første uleste melding.
3 years ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
room_jump_to_first_unread
Flags
java-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
library/ui-strings/src/main/res/values-nb-rNO/strings.xml, string 472