View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

Cross feature
x_selected
English
Singular
%1$d selected
Plural
%1$d selected
0/130
0/130
0/130

Plural formula: (n % 10 == 1 && (n % 100 < 11 || n % 100 > 19)) ? 0 : ((n % 10 >= 2 && n % 10 <= 9 && (n % 100 < 11 || n % 100 > 19)) ? 1 : 2)

Key English Lithuanian State
warning_unsaved_change_discard Discard changes Atmesti pakeitimus
widget_delete_message_confirmation Are you sure you want to delete the widget from this room? Ar tikrai norite ištrinti valdiklį iš šio kambario?
widget_integration_failed_to_send_request Failed to send request. Nepavyko išsiųsti užklausos.
widget_integration_missing_parameter A required parameter is missing. Trūksta reikalingo parametro.
widget_integration_missing_room_id Missing room_id in request. Užklausoje trūksta room_id.
widget_integration_missing_user_id Missing user_id in request. Užklausoje trūksta user_id.
widget_integration_must_be_in_room You are not in this room. Jūs nesate šiame kambaryje.
widget_integration_no_permission_in_room You do not have permission to do that in this room. Jūs neturite leidimo tai daryti šiame kambaryje.
widget_integration_positive_power_level Power level must be positive integer. Galios lygis turi būti teigiamas sveikasis skaičius.
widget_integration_review_terms To continue you need to accept the Terms of this service. Jei norite tęsti, turite sutikti su šios paslaugos sąlygomis.
widget_integration_room_not_visible Room %s is not visible. Kambarys %s nėra matomas.
widget_integration_unable_to_create Unable to create widget. Nepavyko sukurti valdiklio.
wrong_pin_message_last_remaining_attempt Warning! Last remaining attempt before logout! Įspėjimas! Paskutinis likęs bandymas prieš atjungimą!
wrong_pin_message_remaining_attempts Wrong code, %d remaining attempt
x_plus +%d +%d
x_selected %1$d selected
yes YES TAIP
you_added_a_new_device You added a new session '%s', which is requesting encryption keys. Pridėjote naują sesiją '%s', kuri prašo šifravimo raktų.
you_added_a_new_device_with_info A new session is requesting encryption keys.
Session name: %1$s
Last seen: %2$s
If you didn’t log in on another session, ignore this request.
Nauja sesija prašo šifravimo raktų.
Sesijos pavadinimas: %1$s
Paskutinį kartą matyta: %2$s
Jei neprisijungėte prie kitos sesijos, ignoruokite šią užklausą.
you_are_invited You are invited Esate kviečiami
you_may_contact_me You may contact me if you have any follow up questions Jei turite papildomų klausimų, galite susisiekti su manimi
your_private_space Your private space Jūsų privati erdvė
your_public_space Your public space Jūsų vieša erdvė
your_unverified_device_requesting Your unverified session '%s' is requesting encryption keys. Jūsų nepatvirtinta sesija '%s' prašo šifravimo raktų.
your_unverified_device_requesting_with_info An unverified session is requesting encryption keys.
Session name: %1$s
Last seen: %2$s
If you didn’t log in on another session, ignore this request.
Nepatvirtinta sesija prašo šifravimo raktų.
Sesijos pavadinimas: %1$s
Paskutinį kartą matyta: %2$s
Jei neprisijungėte prie kitos sesijos, ignoruokite šią užklausą.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
x_selected
Source string comment
Cross feature
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
library/ui-strings/src/main/res/values-lt/strings.xml, string 1