View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

changelogs/40106080.txt:1
English
Main changes in this version: Bugfixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
0/500
Key English Turkish State
title.txt:1 Element - Secure Messenger Element - Güvenli Mesajlaşma
short_description.txt:1 Group messenger - encrypted messaging, group chat and video calls Grup mesajlaşma - şifreli mesajlaşma, grup sohbeti ve görüntülü aramalar
full_description.txt:1 Element is both a secure messenger and a productivity team collaboration app that is ideal for group chats while remote working. This chat app uses end-to-end encryption to provide powerful video conferencing, file sharing and voice calls.

<b>Element’s features include:</b>
- Advanced online communication tools
- Fully encrypted messages to allow safer corporate communication, even for remote workers
- Decentralized chat based on the Matrix open source framework
- File sharing securely with encrypted data while managing projects
- Video chats with Voice over IP and screen sharing
- Easy integration with your favourite online collaboration tools, project management tools, VoIP services and other team messaging apps

Element is completely different from other messaging and collaboration apps. It operates on Matrix, an open network for secure messaging and decentralized communication. It allows self-hosting to give users maximum ownership and control of their data and messages.

<b>Privacy and encrypted messaging</b>
Element protects you from unwanted ads, data mining and walled gardens. It also secures all your data, one-to-one video and voice communication through end-to-end encryption and cross-signed device verification.

Element gives you control over your privacy while allowing you to communicate securely with anyone on the Matrix network, or other business collaboration tools by integrating with apps such as Slack.

<b>Element can be self-hosted</b>
To allow more control of your sensitive data and conversations, Element can be self-hosted or you can choose any Matrix-based host - the standard for open source, decentralized communication. Element gives you privacy, security compliance and integration flexibility.

<b>Own your data</b>
You decide where to keep your data and messages. Without the risk of data mining or access from third parties.

Element puts you in control in different ways:
1. Get a free account on the matrix.org public server hosted by the Matrix developers, or choose from thousands of public servers hosted by volunteers
2. Self-host your account by running a server on your own IT infrastructure
3. Sign up for an account on a custom server by simply subscribing to the Element Matrix Services hosting platform

<b>Open messaging and collaboration</b>
You can chat with anyone on the Matrix network, whether they’re using Element, another Matrix app or even if they are using a different messaging app.

<b>Super secure</b>
Real end-to-end encryption (only those in the conversation can decrypt messages), and cross-signed device verification.

<b>Complete communication and integration</b>
Messaging, voice and video calls, file sharing, screen sharing and a whole bunch of integrations, bots and widgets. Build rooms, communities, stay in touch and get things done.

<b>Pick up where you left off</b>
Stay in touch wherever you are with fully synchronised message history across all your devices and on the web at https://app.element.io

<b>Open source</b>
Element Android is an open source project, hosted by GitHub. Please report bugs and/or contribute to its development at https://github.com/element-hq/element-android
Element, hem güvenli bir haberci hem de uzaktan çalışırken grup sohbetleri için ideal olan bir üretkenlik ekibi işbirliği uygulamasıdır. Bu sohbet uygulaması, güçlü video konferans, dosya paylaşımı ve sesli aramalar sağlamak için uçtan uca şifreleme kullanır.

<b>Elementin özellikleri şunları içerir:</b>
- Gelişmiş çevrimiçi iletişim araçları
- Uzak çalışanlar için bile daha güvenli kurumsal iletişime izin vermek için tamamen şifrelenmiş mesajlar
- Matrix açık kaynak çerçevesine dayalı merkezi olmayan sohbet
- Projeleri yönetirken şifreli verilerle güvenli dosya paylaşımı
- IP üzerinden Ses ve ekran paylaşımı ile görüntülü sohbetler
- En sevdiğiniz çevrimiçi işbirliği araçları, proje yönetimi araçları, VoIP hizmetleri ve diğer ekip mesajlaşma uygulamalarıyla kolay entegrasyon

Element, diğer mesajlaşma ve işbirliği uygulamalarından tamamen farklıdır. Güvenli mesajlaşma ve merkezi olmayan iletişim için açık bir ağ olan Matrix üzerinde çalışır. Kendi kendine barındırmanın, kullanıcılara verilerinin ve mesajlarının maksimum sahipliğini ve kontrolünü vermesini sağlar.

<b>Gizlilik ve şifreli mesajlaşma</b>
Element sizi istenmeyen reklamlardan, veri madenciliğinden ve duvarlarla çevrili bahçelerden korur. Ayrıca uçtan uca şifreleme ve çapraz imzalı cihaz doğrulama yoluyla tüm verilerinizi, bire bir video ve sesli iletişiminizi korur.

Element, Slack gibi uygulamalarla bütünleşerek Matrix ağındaki herhangi biriyle veya diğer iş işbirliği araçlarıyla güvenli bir şekilde iletişim kurmanıza izin verirken gizliliğiniz üzerinde kontrol sağlar.

<b>Öğe kendi kendine barındırılabilir</b>
Hassas verileriniz ve konuşmalarınız üzerinde daha fazla kontrole izin vermek için Element, kendi kendine barındırılabilir veya açık kaynak, merkezi olmayan iletişim standardı olan Matrix tabanlı herhangi bir ana bilgisayarı seçebilirsiniz. Element size gizlilik, güvenlik uyumluluğu ve entegrasyon esnekliği sağlar.

<b>Verilerinizin sahibi olun</b>
Verilerinizi ve mesajlarınızı nerede tutacağınıza siz karar verirsiniz. Veri madenciliği veya üçüncü şahıslardan erişim riski olmadan.

Element, kontrolü farklı şekillerde size verir:
1. Matrix geliştiricileri tarafından barındırılan matrix.org genel sunucusunda ücretsiz bir hesap edinin veya gönüllüler tarafından barındırılan binlerce genel sunucu arasından seçim yapın
2. Kendi BT altyapınızda bir sunucu çalıştırarak hesabınızı kendiniz barındırın
3. Element Matrix Services barındırma platformuna abone olarak özel bir sunucuda bir hesap için kaydolun

<b>Açık mesajlaşma ve ortak çalışma</b>
Element, başka bir Matrix uygulaması veya farklı bir mesajlaşma uygulaması kullanıyor olsalar bile, Matrix ağındaki herkesle sohbet edebilirsiniz.

<b>Süper güvenli</b>
Gerçek uçtan uca şifreleme (yalnızca görüşmedekiler mesajların şifresini çözebilir) ve çapraz imzalı cihaz doğrulaması.

<b>Tam iletişim ve entegrasyon</b>
Mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar, dosya paylaşımı, ekran paylaşımı ve bir sürü entegrasyon, bot ve widget. Odalar, topluluklar oluşturun, iletişimde kalın ve işlerinizi halledin.

<b>Kaldığınız yerden devam edin</b>
https://app.element.io adresinde tüm cihazlarınızda ve web'de tamamen senkronize edilmiş mesaj geçmişiyle nerede olursanız olun bağlantıda kalın

<b>Açık kaynak</b>
Element Android, GitHub tarafından barındırılan açık kaynaklı bir projedir. Lütfen https://github.com/element-hq/element-android adresinde hataları bildirin ve/veya gelişimine katkıda bulunun.
changelogs/40106140.txt:1 Main changes in this version: Bugfixes and improvements.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106120.txt:1 Main changes in this version: Security release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106100.txt:1 Main changes in this version: add Mobile Device Management and functional members support.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106080.txt:1 Main changes in this version: Bugfixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106060.txt:1 Main changes in this version: mainly bug fixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106050.txt:1 Main changes in this version: corrective release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106030.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106020.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106010.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106000.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105320.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105300.txt:1 Main changes in this version: permalinks to rooms, spaces, users and messages are now displayed as pills in the timeline. We also fixed some issues with custom stickers and the read marker getting stuck in the past.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105280.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105260.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105250.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing, in particular fix message not appearing on the timeline.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105240.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing, in particular fix message not appearing on the timeline.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105220.txt:1 Main changes in this version: Mainly improvements on voice broadcast feature.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105200.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing!
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105180.txt:1 Main changes in this version: Thread are now enabled by default.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Key English Turkish State
changelogs/40105180.txt:1 Main changes in this version: Thread are now enabled by default.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105200.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing!
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105220.txt:1 Main changes in this version: Mainly improvements on voice broadcast feature.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105240.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing, in particular fix message not appearing on the timeline.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105250.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing, in particular fix message not appearing on the timeline.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105260.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105280.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105300.txt:1 Main changes in this version: permalinks to rooms, spaces, users and messages are now displayed as pills in the timeline. We also fixed some issues with custom stickers and the read marker getting stuck in the past.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105320.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106000.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106010.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106020.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106030.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106050.txt:1 Main changes in this version: corrective release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106060.txt:1 Main changes in this version: mainly bug fixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106080.txt:1 Main changes in this version: Bugfixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106100.txt:1 Main changes in this version: add Mobile Device Management and functional members support.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106120.txt:1 Main changes in this version: Security release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106140.txt:1 Main changes in this version: Bugfixes and improvements.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
full_description.txt:1 Element is both a secure messenger and a productivity team collaboration app that is ideal for group chats while remote working. This chat app uses end-to-end encryption to provide powerful video conferencing, file sharing and voice calls.

<b>Element’s features include:</b>
- Advanced online communication tools
- Fully encrypted messages to allow safer corporate communication, even for remote workers
- Decentralized chat based on the Matrix open source framework
- File sharing securely with encrypted data while managing projects
- Video chats with Voice over IP and screen sharing
- Easy integration with your favourite online collaboration tools, project management tools, VoIP services and other team messaging apps

Element is completely different from other messaging and collaboration apps. It operates on Matrix, an open network for secure messaging and decentralized communication. It allows self-hosting to give users maximum ownership and control of their data and messages.

<b>Privacy and encrypted messaging</b>
Element protects you from unwanted ads, data mining and walled gardens. It also secures all your data, one-to-one video and voice communication through end-to-end encryption and cross-signed device verification.

Element gives you control over your privacy while allowing you to communicate securely with anyone on the Matrix network, or other business collaboration tools by integrating with apps such as Slack.

<b>Element can be self-hosted</b>
To allow more control of your sensitive data and conversations, Element can be self-hosted or you can choose any Matrix-based host - the standard for open source, decentralized communication. Element gives you privacy, security compliance and integration flexibility.

<b>Own your data</b>
You decide where to keep your data and messages. Without the risk of data mining or access from third parties.

Element puts you in control in different ways:
1. Get a free account on the matrix.org public server hosted by the Matrix developers, or choose from thousands of public servers hosted by volunteers
2. Self-host your account by running a server on your own IT infrastructure
3. Sign up for an account on a custom server by simply subscribing to the Element Matrix Services hosting platform

<b>Open messaging and collaboration</b>
You can chat with anyone on the Matrix network, whether they’re using Element, another Matrix app or even if they are using a different messaging app.

<b>Super secure</b>
Real end-to-end encryption (only those in the conversation can decrypt messages), and cross-signed device verification.

<b>Complete communication and integration</b>
Messaging, voice and video calls, file sharing, screen sharing and a whole bunch of integrations, bots and widgets. Build rooms, communities, stay in touch and get things done.

<b>Pick up where you left off</b>
Stay in touch wherever you are with fully synchronised message history across all your devices and on the web at https://app.element.io

<b>Open source</b>
Element Android is an open source project, hosted by GitHub. Please report bugs and/or contribute to its development at https://github.com/element-hq/element-android
Element, hem güvenli bir haberci hem de uzaktan çalışırken grup sohbetleri için ideal olan bir üretkenlik ekibi işbirliği uygulamasıdır. Bu sohbet uygulaması, güçlü video konferans, dosya paylaşımı ve sesli aramalar sağlamak için uçtan uca şifreleme kullanır.

<b>Elementin özellikleri şunları içerir:</b>
- Gelişmiş çevrimiçi iletişim araçları
- Uzak çalışanlar için bile daha güvenli kurumsal iletişime izin vermek için tamamen şifrelenmiş mesajlar
- Matrix açık kaynak çerçevesine dayalı merkezi olmayan sohbet
- Projeleri yönetirken şifreli verilerle güvenli dosya paylaşımı
- IP üzerinden Ses ve ekran paylaşımı ile görüntülü sohbetler
- En sevdiğiniz çevrimiçi işbirliği araçları, proje yönetimi araçları, VoIP hizmetleri ve diğer ekip mesajlaşma uygulamalarıyla kolay entegrasyon

Element, diğer mesajlaşma ve işbirliği uygulamalarından tamamen farklıdır. Güvenli mesajlaşma ve merkezi olmayan iletişim için açık bir ağ olan Matrix üzerinde çalışır. Kendi kendine barındırmanın, kullanıcılara verilerinin ve mesajlarının maksimum sahipliğini ve kontrolünü vermesini sağlar.

<b>Gizlilik ve şifreli mesajlaşma</b>
Element sizi istenmeyen reklamlardan, veri madenciliğinden ve duvarlarla çevrili bahçelerden korur. Ayrıca uçtan uca şifreleme ve çapraz imzalı cihaz doğrulama yoluyla tüm verilerinizi, bire bir video ve sesli iletişiminizi korur.

Element, Slack gibi uygulamalarla bütünleşerek Matrix ağındaki herhangi biriyle veya diğer iş işbirliği araçlarıyla güvenli bir şekilde iletişim kurmanıza izin verirken gizliliğiniz üzerinde kontrol sağlar.

<b>Öğe kendi kendine barındırılabilir</b>
Hassas verileriniz ve konuşmalarınız üzerinde daha fazla kontrole izin vermek için Element, kendi kendine barındırılabilir veya açık kaynak, merkezi olmayan iletişim standardı olan Matrix tabanlı herhangi bir ana bilgisayarı seçebilirsiniz. Element size gizlilik, güvenlik uyumluluğu ve entegrasyon esnekliği sağlar.

<b>Verilerinizin sahibi olun</b>
Verilerinizi ve mesajlarınızı nerede tutacağınıza siz karar verirsiniz. Veri madenciliği veya üçüncü şahıslardan erişim riski olmadan.

Element, kontrolü farklı şekillerde size verir:
1. Matrix geliştiricileri tarafından barındırılan matrix.org genel sunucusunda ücretsiz bir hesap edinin veya gönüllüler tarafından barındırılan binlerce genel sunucu arasından seçim yapın
2. Kendi BT altyapınızda bir sunucu çalıştırarak hesabınızı kendiniz barındırın
3. Element Matrix Services barındırma platformuna abone olarak özel bir sunucuda bir hesap için kaydolun

<b>Açık mesajlaşma ve ortak çalışma</b>
Element, başka bir Matrix uygulaması veya farklı bir mesajlaşma uygulaması kullanıyor olsalar bile, Matrix ağındaki herkesle sohbet edebilirsiniz.

<b>Süper güvenli</b>
Gerçek uçtan uca şifreleme (yalnızca görüşmedekiler mesajların şifresini çözebilir) ve çapraz imzalı cihaz doğrulaması.

<b>Tam iletişim ve entegrasyon</b>
Mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar, dosya paylaşımı, ekran paylaşımı ve bir sürü entegrasyon, bot ve widget. Odalar, topluluklar oluşturun, iletişimde kalın ve işlerinizi halledin.

<b>Kaldığınız yerden devam edin</b>
https://app.element.io adresinde tüm cihazlarınızda ve web'de tamamen senkronize edilmiş mesaj geçmişiyle nerede olursanız olun bağlantıda kalın

<b>Açık kaynak</b>
Element Android, GitHub tarafından barındırılan açık kaynaklı bir projedir. Lütfen https://github.com/element-hq/element-android adresinde hataları bildirin ve/veya gelişimine katkıda bulunun.
short_description.txt:1 Group messenger - encrypted messaging, group chat and video calls Grup mesajlaşma - şifreli mesajlaşma, grup sohbeti ve görüntülü aramalar
title.txt:1 Element - Secure Messenger Element - Güvenli Mesajlaşma
User avatar veyselkaraca

Suggestion added

Bu sürümdeki başlıca değişiklikler: Hata düzeltmeleri.
Tam değişiklik günlüğü için: https://github.com/element-hq/element-android/releases

Suggested change:

Bu sürümdeki başlıca değişiklikler: Hata düzeltmeleri.
Tam değişiklik günlüğü için: https://github.com/element-hq/element-android/releases
3 months ago

Loading…

Main changes in this version: Bugfixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Bu sürümdeki başlıca değişiklikler: Hata düzeltmeleri.
Tam değişiklik günlüğü için: https://github.com/element-hq/element-android/releases
3 months ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
changelogs/40106080.txt:1
Flags
ignore-max-length, max-length:500
Source string location
changelogs/40106080.txt:1
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
fastlane/metadata/android/tr-TR, string 7