View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

voice_broadcast_buffering
English
Buffering…
8/100
Key English Dutch State
error_voice_message_unable_to_play Cannot play this voice message Kan stembericht niet afspelen
error_voice_message_unable_to_record Cannot record a voice message Kan stembericht niet opnemen
error_voice_message_cannot_reply_or_edit Cannot reply or edit while voice message is active Kan niet antwoorden of aanpassen als stembericht actief is
error_voice_message_broadcast_in_progress Cannot start voice message
error_voice_message_broadcast_in_progress_message You can’t start a voice message as you are currently recording a live broadcast. Please end your live broadcast in order to start recording a voice message
voice_message_reply_content Voice Message (%1$s) Stembericht (%1$s)
a11y_audio_message_item %1$s, %2$s, %3$s %1$s, %2$s, %3$s
a11y_audio_playback_duration %1$d minutes %2$d seconds %1$d minuten %2$d seconden
a11y_play_audio_message Play %1$s Luister %1$s
a11y_pause_audio_message Pause %1$s Pauze %1$s
error_audio_message_unable_to_play Unable to play %1$s %1$s kan niet worden afgeluisterd
audio_message_reply_content %1$s (%2$s) %1$s (%2$s)
audio_message_file_size (%1$s) (%1$s)
voice_broadcast_live Live Live
voice_broadcast_live_broadcast Live broadcast
voice_broadcast_buffering Buffering… Bufferen
a11y_resume_voice_broadcast_record Resume voice broadcast record Opname van spraakuitzending hervatten
a11y_pause_voice_broadcast_record Pause voice broadcast record Opname van spraakuitzending pauzeren
a11y_stop_voice_broadcast_record Stop voice broadcast record Opname van spraakuitzending stoppen
a11y_play_voice_broadcast Play or resume voice broadcast Spraakuitzending afspelen of hervatten
a11y_pause_voice_broadcast Pause voice broadcast Spraakuitzending pauzeren
a11y_voice_broadcast_fast_backward Fast backward 30 seconds
a11y_voice_broadcast_fast_forward Fast forward 30 seconds
error_voice_broadcast_unauthorized_title Can’t start a new voice broadcast
error_voice_broadcast_permission_denied_message You don’t have the required permissions to start a voice broadcast in this room. Contact a room administrator to upgrade your permissions.
error_voice_broadcast_blocked_by_someone_else_message Someone else is already recording a voice broadcast. Wait for their voice broadcast to end to start a new one.
error_voice_broadcast_already_in_progress_message You are already recording a voice broadcast. Please end your current voice broadcast to start a new one.
error_voice_broadcast_unable_to_play Unable to play this voice broadcast.
error_voice_broadcast_no_connection_recording Connection error - Recording paused
error_voice_broadcast_unable_to_decrypt Unable to decrypt this voice broadcast.
voice_broadcast_recording_time_left %1$s left
Key English Dutch State
verify_cancel_self_verification_from_trusted If you cancel, you won’t be able to read encrypted messages on your new device, and other users won’t trust it Als je annuleert, kan je geen versleutelde berichten lezen op je nieuwe apparaat en zullen andere personen het niet vertrouwen
verify_cancel_self_verification_from_untrusted If you cancel, you won’t be able to read encrypted messages on this device, and other users won’t trust it Als je annuleert, kan je geen versleutelde berichten op dit apparaat lezen en zullen andere personen het niet vertrouwen
verify_cannot_cross_sign This session is unable to share this verification with your other sessions.
The verification will be saved locally and shared in a future version of the app.
Deze sessie kan deze verificatie niet delen met jouw andere sessies.
De verificatie wordt lokaal opgeslagen en gedeeld in een toekomstige versie van de app.
verify_invalid_qr_notice This QR code looks malformed. Please try to verify with another method. Deze QR-code lijkt misvormd. Probeer te verifiëren met een andere methode.
verify_new_session_compromized Your account may be compromised Jouw account is mogelijk gecompromitteerd
verify_new_session_notice Use this session to verify your new one, granting it access to encrypted messages. Gebruik deze sessie om je nieuwe te verifiëren en deze toegang te verlenen tot versleutelde berichten.
verify_new_session_was_not_me This wasn’t me Dit was ik niet
verify_not_me_self_verification One of the following may be compromised:

- Your password
- Your homeserver
- This device, or the other device
- The internet connection either device is using

We recommend you change your password & recovery key in Settings immediately.
Een van de volgende zaken kan worden aangetast:

- Jouw wachtwoord
- Jouw server
- Dit apparaat, of het andere apparaat
- De internetverbinding die elk apparaat gebruikt

We raden je aan jouw wachtwoord en herstelsleutel onmiddellijk in Instellingen te wijzigen.
verify_this_session Verify the new login accessing your account: %1$s Verifieer de nieuwe login voor toegang tot je account: %1$s
video_call_in_progress Video Call In Progress… Video-oproep gaande…
video_call_with_participant Video call with %s Videobellen met %s
video_meeting Start video meeting Videoconferentie starten
view_decrypted_source View Decrypted Source Ontsleutelde bron weergeven
view_in_room View In Room Bekijk in kamer
view_source View Source Bron weergeven
voice_broadcast_buffering Buffering… Bufferen
voice_broadcast_live Live Live
voice_broadcast_live_broadcast Live broadcast
voice_broadcast_recording_time_left %1$s left
voice_message_n_seconds_warning_toast %1$ds left %1$ds over
voice_message_release_to_send_toast Hold to record, release to send Houd ingedrukt om op te nemen, laat los om te versturen
voice_message_reply_content Voice Message (%1$s) Stembericht (%1$s)
voice_message_slide_to_cancel Slide to cancel Schuif om te annuleren
voice_message_tap_to_stop_toast Tap on your recording to stop or listen Druk op je opname om te stoppen of om te luisteren
warning_room_not_created_yet The room is not yet created. Cancel the room creation? De kamer is nog niet aangemaakt. Het aanmaken van een kamer annuleren?
warning_unsaved_change There are unsaved changes. Discard the changes? Er zijn niet opgeslagen wijzigingen. De wijzigingen negeren?
warning_unsaved_change_discard Discard changes Veranderingen ongedaan maken
widget_delete_message_confirmation Are you sure you want to delete the widget from this room? Weet je zeker dat je deze widget uit dit gesprek wilt verwijderen?
widget_integration_failed_to_send_request Failed to send request. Versturen van verzoek mislukt.
widget_integration_missing_parameter A required parameter is missing. Er ontbreekt een vereiste parameter.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched ellipsis

Source and translation do not both end with an ellipsis

Reset

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
voice_broadcast_buffering
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
library/ui-strings/src/main/res/values-nl/strings.xml, string 2314