The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not merge the repository.
View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

Cross feature
x_selected
English
Singular
%1$d selected
Plural
%1$d selected
12/130
12/130

Plural formula: n != 1

Key English Finnish State
warning_unsaved_change_discard Discard changes Hylkää muutokset
widget_delete_message_confirmation Are you sure you want to delete the widget from this room? Haluatko varmasti poistaa sovelman tästä huoneesta?
widget_integration_failed_to_send_request Failed to send request. Pyynnön lähetys epäonnistui.
widget_integration_missing_parameter A required parameter is missing. Vaadittu parametri puuttuu.
widget_integration_missing_room_id Missing room_id in request. room_id puuttuu pyynnöstä.
widget_integration_missing_user_id Missing user_id in request. user_id puuttuu pyynnöstä.
widget_integration_must_be_in_room You are not in this room. Et ole tässä huoneessa.
widget_integration_no_permission_in_room You do not have permission to do that in this room. Sinulla ei ole oikeutta suorittaa toimintoa tässä huoneessa.
widget_integration_positive_power_level Power level must be positive integer. Oikeustason täytyy olla positiivinen kokonaisluku.
widget_integration_review_terms To continue you need to accept the Terms of this service. Jatkaaksesi sinun täytyy hyväksyä palvelun käyttöehdot.
widget_integration_room_not_visible Room %s is not visible. Huone %s ei ole näkyvillä.
widget_integration_unable_to_create Unable to create widget. Sovelmaa ei voitu luoda.
wrong_pin_message_last_remaining_attempt Warning! Last remaining attempt before logout! Varoitus! Viimeinen yrityskerta ennen uloskirjaamista!
wrong_pin_message_remaining_attempts Wrong code, %d remaining attempt Väärä koodi, %d yritys jäljellä
x_plus +%d %d+
x_selected %1$d selected %1$d valittu
yes YES KYLLÄ
you_added_a_new_device You added a new session '%s', which is requesting encryption keys. Lisäsit uuden istunnon '%s', joka pyytää salausavaimia.
you_added_a_new_device_with_info A new session is requesting encryption keys.
Session name: %1$s
Last seen: %2$s
If you didn’t log in on another session, ignore this request.
Uusi istunto pyytää salausavaimia.
Istunnon nimi: %1$s
Nähty viimeksi: %2$s
Jos et kirjautunut toisessa paikkaa, jätä tämä pyyntö huomiotta.
you_are_invited You are invited Sinut on kutsuttu
you_may_contact_me You may contact me if you have any follow up questions Voitte olla yhteydessä minuun, jos teillä on lisäkysymyksiä
your_private_space Your private space Yksityinen avaruutesi
your_public_space Your public space Julkinen avaruutesi
your_unverified_device_requesting Your unverified session '%s' is requesting encryption keys. Vahvistamaton laitteesi '%s' pyytää salausavaimia.
your_unverified_device_requesting_with_info An unverified session is requesting encryption keys.
Session name: %1$s
Last seen: %2$s
If you didn’t log in on another session, ignore this request.
Tuntematon laite pyytää salausavaimia
Laitteen nimi: %1$s
Viimeksi nähty: %2$s
Jos et kirjautunut toisella laitteella, voit jättää tämän pyynnön huomiotta.

Loading…

Singular
%1$d selected
Plural
%1$d selected
Singular
%1$d valittu
Plural
%1$d valittu
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Same plurals

Some plural forms are translated in the same way

Reset

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
x_selected
Source string comment
Cross feature
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
library/ui-strings/src/main/res/values-fi/strings.xml, string 1