User avatar ihor_ck

Translation changed

Nio / NioUkrainian

%@ changed their display name to %@
%@ змінили своє показуване ім'яій псевдонім на %@
6 months ago
User avatar ihor_ck

New translation

Nio / NioUkrainian

Accent Color
Основний колір
2 years ago
User avatar ihor_ck

New translation

Nio / NioUkrainian

Tap on an emoji to send that reaction.
Торкніться емоджі, щоб надіслати цю реакцію.
2 years ago
User avatar ihor_ck

New translation

Nio / NioUkrainian

%@ removed %@'s message
%@ вилучає повідомлення від %@
2 years ago
User avatar ihor_ck

New translation

Nio / NioUkrainian

Message removed by %@
Повідомлення вилучено %@
2 years ago
User avatar ihor_ck

New translation

Nio / NioUkrainian

%@ changed the power level of %@ from %@ to %@
%@ змінює рівень повноважень %@ з %@ на %@
2 years ago
User avatar ihor_ck

New translation

Nio / NioUkrainian

%@ changed their power level from %@ to %@
%@ змінює свій рівень повноважень з %@ на %@
2 years ago
User avatar ihor_ck

New translation

Nio / NioUkrainian

%@ changed the topic to '%@'
%@ змінює тему на «%@»
2 years ago
User avatar ihor_ck

New translation

Nio / NioUkrainian

%@ changed the room name from %@ to %@
%@ змінює назву кімнати з %@ на %@
2 years ago
User avatar ihor_ck

New translation

Nio / NioUkrainian

%@ set the room name to %@
%@ встановлює назвою кімнати %@
2 years ago
User avatar ihor_ck

New translation

Nio / NioUkrainian

Unknown state event: %@
Невідомий стан події: %@
2 years ago
User avatar ihor_ck

Translation changed

Nio / NioUkrainian

%@ updated their profile picture
%@ оновлює своє зображення профілю
2 years ago
User avatar ihor_ck

Translation changed

Nio / NioUkrainian

%@ set their profile picture
%@ встановлює своє зображення профілю
2 years ago
User avatar ihor_ck

New translation

Nio / NioUkrainian

%@ removed their profile picture
%@ вилучає своє зображення профілю
2 years ago
User avatar ihor_ck

New translation

Nio / NioUkrainian

%@ updated their profile picture
%@ оновлює зображення профілю
2 years ago
User avatar ihor_ck

New translation

Nio / NioUkrainian

%@ set their profile picture
%@ встановлює зображення профілю
2 years ago
User avatar ihor_ck

New translation

Nio / NioUkrainian

Join
Приєднатися
2 years ago
User avatar ihor_ck

New translation

Nio / NioUkrainian

Accept invitation to join '%@'?
Прийняти запрошення приєднатися до «%@»?
2 years ago
User avatar ihor_ck

New translation

Nio / NioUkrainian

Join Conversation?
Приєднатися до розмови?
2 years ago
User avatar ihor_ck

New translation

Nio / NioUkrainian

Are you sure you want to remove this message?
Ви впевнені, що хочете вилучити це повідомлення?
2 years ago

Search