The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

settings_troubleshoot_diagnostic_failure_status_with_quickfix
English
One or more tests have failed, try suggested fix(es).
77/530
Key English Croatian State
settings_add_phone_number Add phone number Dodaj broj telefona
settings_app_info_link_title Application info Informacije o aplikaciji
settings_app_info_link_summary Show the application info in the system settings. Prikaži informacije o aplikaciji u postavkama sustava.
settings_add_3pid_confirm_password_title Confirm your password Potvrdite Vašu lozinku
settings_add_3pid_flow_not_supported You can't do this from Riot mobile Ovo nije moguće napraviti iz mobilne inačice Riota
settings_add_3pid_authentication_needed Authentication is required Potrebna je ovjera
settings_notification_advanced Advanced Notification Settings Napredne postavke obavijesti
settings_notification_advanced_summary Set notification importance by event, Configure sound, led, vibration Postavite važnost obavijesti po događajima, podesite zvuk, indikatorsku lampicu i vibriranje
settings_notification_by_event Notification importance by event Važnost obavijesti po događajima
settings_notification_privacy Notification privacy Privatnost obavještavanja
settings_notification_troubleshoot Troubleshoot Notifications Otkrivanje smetnji u obavijestima
settings_troubleshoot_diagnostic Troubleshooting diagnostics Tehnička dijagnostika u otkrivanju smetnji
settings_troubleshoot_diagnostic_run_button_title Run Tests Pokreni testove
settings_troubleshoot_diagnostic_running_status Running… (%1$d of %2$d) Izvršavanje… (%1$d od %2$d)
settings_troubleshoot_diagnostic_success_status Basic diagnostic is OK. If you still do not receive notifications, please submit a bug report to help us investigate. Osnovna dijagnostika je uredna. Ako i dalje ne dobivate obavijesti, pošaljite izvješće o grešci kako bi se mogao utvrditi problem.
settings_troubleshoot_diagnostic_failure_status_with_quickfix One or more tests have failed, try suggested fix(es). Jedan ili više testova nisu uspjeli pa pokušajte s predloženim ispravkom/ama.
settings_troubleshoot_diagnostic_failure_status_no_quickfix One or more tests have failed, please submit a bug report to help us investigate. Jedan ili više testova nije uspjelo, pošaljite izvješće o grešci kako bi se mogao utvrditi problem.
settings_troubleshoot_test_system_settings_title System Settings. Postavke sustava.
settings_troubleshoot_test_system_settings_success Notifications are enabled in the system settings. Obavijesti se uključuju u postavkama sustava.
settings_troubleshoot_test_system_settings_failed Notifications are disabled in the system settings.
Please check system settings.
Obavijesti se isključuju u postavkama sustava.
Provjerite postavke sustava.
open_settings Open Settings Otvori postavke
settings_troubleshoot_test_account_settings_title Account Settings. Postavke računa.
settings_troubleshoot_test_account_settings_success Notifications are enabled for your account. Obavijesti su uključene za Vaš račun.
settings_troubleshoot_test_account_settings_failed Notifications are disabled for your account.
Please check account settings.
Obavijesti su isključene za Vaš račun.
Provjerite postavke računa.
settings_troubleshoot_test_account_settings_quickfix Enable Uključi
settings_troubleshoot_test_device_settings_title Session Settings. Postavke sesije.
settings_troubleshoot_test_device_settings_success Notifications are enabled for this session. Obavijesti su uključene za ovu sesiju.
settings_troubleshoot_test_device_settings_failed Notifications are not enabled for this session.
Please check the Riot settings.
Obavijesti su isključene za ovu sesiju.
Provjerite postavke Riota.
settings_troubleshoot_test_device_settings_quickfix Enable Uključi
settings_troubleshoot_test_bing_settings_title Custom Settings. Prilagođene postavke.
settings_troubleshoot_test_bing_settings_success_with_warn Notice that some messages type are set to be silent (will produce a notification with no sound). Uočite da su neke poruke postavljene na tiho (doći će do obavijesti bez zvuka).
Key English Croatian State
settings_show_join_leave_messages Show join and leave events Prikaži obavijesti o priključivanjima i napuštanjima
settings_show_join_leave_messages_summary Invites, kicks, and bans are unaffected. Ne odnosi se na pozivnice, izbacivanja i zabrane pristupa.
settings_show_read_receipts Show read receipts Prikaži potvrde o pročitanim porukama
settings_show_read_receipts_summary Click on the read receipts for a detailed list. Kliknite na potvrde o pročitanim porukama za detaljan prikaz.
settings_show_redacted Show removed messages Prikaži izbrisane poruke
settings_show_redacted_summary Show a placeholder for removed messages Prikaži prazninu umjesto izbrisanih poruka
settings_silent_notifications_preferences Configure Silent Notifications Podesi tihe obavijesti
settings_start_on_boot Start on boot Pokreni pri podizanju sustava
settings_system_preferences_summary Choose LED color, vibration, sound… Odaberite boju indikatorske lampice, vibriranje, zvuk…
settings_text_message_sent A text message has been sent to %s. Please enter the verification code it contains. Tekstualna poruka je poslana na %s. Unesite potvrdni kȏd iz poruke.
settings_text_message_sent_wrong_code The verification code is not correct. Kontrolni kȏd nije točan.
settings_theme Theme Tema
settings_third_party_notices Third party notices Obavijesti trećih strana
settings_troubleshoot_diagnostic Troubleshooting diagnostics Tehnička dijagnostika u otkrivanju smetnji
settings_troubleshoot_diagnostic_failure_status_no_quickfix One or more tests have failed, please submit a bug report to help us investigate. Jedan ili više testova nije uspjelo, pošaljite izvješće o grešci kako bi se mogao utvrditi problem.
settings_troubleshoot_diagnostic_failure_status_with_quickfix One or more tests have failed, try suggested fix(es). Jedan ili više testova nisu uspjeli pa pokušajte s predloženim ispravkom/ama.
settings_troubleshoot_diagnostic_run_button_title Run Tests Pokreni testove
settings_troubleshoot_diagnostic_running_status Running… (%1$d of %2$d) Izvršavanje… (%1$d od %2$d)
settings_troubleshoot_diagnostic_success_status Basic diagnostic is OK. If you still do not receive notifications, please submit a bug report to help us investigate. Osnovna dijagnostika je uredna. Ako i dalje ne dobivate obavijesti, pošaljite izvješće o grešci kako bi se mogao utvrditi problem.
settings_troubleshoot_test_account_settings_failed Notifications are disabled for your account.
Please check account settings.
Obavijesti su isključene za Vaš račun.
Provjerite postavke računa.
settings_troubleshoot_test_account_settings_quickfix Enable Uključi
settings_troubleshoot_test_account_settings_success Notifications are enabled for your account. Obavijesti su uključene za Vaš račun.
settings_troubleshoot_test_account_settings_title Account Settings. Postavke računa.
settings_troubleshoot_test_battery_failed If a user leaves a device unplugged and stationary for a period of time, with the screen off, the device enters Doze mode. This prevents apps from accessing the network and defers their jobs, syncs, and standard alarms. Ako korisnik uz ugašen zaslon ostavi uređaj nepriključenog i u mirovanju tijekom nekog vremena, uređaj će ući u način drijemanja. Ovo aplikacijama onemogućuje pristup mreži i odgađa njihove zadatke, sinkronizaciju i uobičajene alarme.
settings_troubleshoot_test_battery_quickfix Ignore Optimization Zanemari optimiranje
settings_troubleshoot_test_battery_success Riot is not affected by Battery Optimization. Optimiranje baterije ne utječe na Riot.
settings_troubleshoot_test_battery_title Battery Optimization Optimiranje baterije
settings_troubleshoot_test_bg_restricted_failed Background restrictions are enabled for Riot.
Work that the app tries to do will be aggressively restricted while it is in the background, and this could affect notifications.
%1$s
Pozadinska su ograničenja omogućena za Riot.
Radnje koje aplikacija pokušava napraviti su bitno ograničene dok je u pozadini i ovo možete utjecati na obavijesti.
%1$s
settings_troubleshoot_test_bg_restricted_quickfix Disable restrictions Onemogući ograničenja
settings_troubleshoot_test_bg_restricted_success Background restrictions are disabled for Riot. This test should be run using mobile data (no WIFI).
%1$s
Pozadinska su ograničenja onemogućena za Riot. Ovaj test trebate izvršiti putem podatkovne veze (bez WIFI-ja).
%1$s

Loading…

One or more tests have failed, try suggested fix(es).
Jedan ili više testova nisu uspjeli pa pokušajte s predloženim ispravkom/ama.
3 years ago
One or more tests have failed, try suggested fix(es).
Jedan ili više testova nijesu uspjeloi pa pokušajte s predloženim ispravkom/ama.
3 years ago

Nisam siguran kako se navode dvije moguće varijante kao u ovoj rečenici. Je li ispravno "ispravkom/ama" ili bi možda bilo "ispravkom/ma" ili pak nešto treće?

3 years ago
One or more tests have failed, try suggested fix(es).
Jedan ili više testova nije uspjelo pa pokušajte s predloženim ispravkom/ama.
3 years ago
Browse all component changes
User avatar mdimjasevic

Translation comment

Nisam siguran kako se navode dvije moguće varijante kao u ovoj rečenici. Je li ispravno "ispravkom/ama" ili bi možda bilo "ispravkom/ma" ili pak nešto treće?

3 years ago

Things to check

Has been translated

Last translation was "Jedan ili više testova nisu uspjeli pa pokušajte s predloženim ispravkom/ama.".

Fix string

Reset

Comments

There is 1 comment for this string.

View

Glossary

English Croatian
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
settings_troubleshoot_diagnostic_failure_status_with_quickfix
Flags
java-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
vector/src/main/res/values-hr/strings.xml, string 482