User avatar raspin0

Translation changed

Nio / NioPolish

Matrix ID
IdentyfikatorD Matrix
9 months ago
User avatar raspin0

Translation changed

Nio / NioPolish

Accent Color
Kolor zaznaczeniaakcentu
9 months ago
User avatar raspin0

Translation changed

Nio / NioPolish

Tap on an emoji to send that reaction.
Stuknij wna emotkęji, aby dodwysłać reakcję.
9 months ago
User avatar raspin0

Translation changed

Nio / NioPolish

edited
edytowanya
9 months ago
User avatar raspin0

Translation changed

Nio / NioPolish

Unknown
Nieznanye
9 months ago
User avatar raspin0

Translation changed

Nio / NioPolish

Unknown
Nieznanye
9 months ago
User avatar raspin0

Translation changed

Nio / NioPolish

Default
Domyślnye
9 months ago
User avatar raspin0

Translation changed

Nio / NioPolish

%@ changed their display name to %@
%@ zmienił nazwę użytkownikaswoją wyświetlaną nazwę na %@
9 months ago
User avatar raspin0

Translation changed

Nio / NioPolish

%@ changed their display name to %@
%@ zmienił(a) nazwę użytkownika na %@
9 months ago
User avatar raspin0

Translation changed

Nio / NioPolish

%@ joined
%@ dołączył do kanału
9 months ago
User avatar raspin0

Translation changed

Nio / NioPolish

%@ and %@ are typing
%@ orazi %@ piszą
9 months ago
User avatar raspin0

Translation changed

Nio / NioPolish

%@ and %@ are typing
%@ oraz %@ piszą...
9 months ago
User avatar raspin0

Translation changed

Nio / NioPolish

%@ is typing
%@ pisze...
9 months ago
User avatar raspin0

Translation changed

Nio / NioPolish

Pending Invitations
ZOczekujące zaproszenia
9 months ago
User avatar raspin0

Translation changed

Nio / NioPolish

Room %@, %@ %@
KanałPokój %@, %@ %@
9 months ago
User avatar raspin0

Translation changed

Nio / NioPolish

DM with %@, %@ %@
Bezpośrednia konwersacjWiadomość prywatna z %@, %@ %@
9 months ago
User avatar raspin0

Translation changed

Nio / NioPolish

New Conversation
Nowa dyskuskonwersacja
9 months ago
User avatar raspin0

Translation changed

Nio / NioPolish

Logging in
Loguję...owanie
9 months ago
User avatar raspin0

Translation changed

Nio / NioPolish

Don't have an account yet?
Nie masz jeszcze konta?
9 months ago
User avatar raspin0

Translation changed

Nio / NioPolish

Homeserver is optional if you're using matrix.org.
Serwer domowy jest opcjonalny, jeśli korzystasz z matrix.org.
9 months ago

Search