User avatar Anonimas

New translation

Nio / NioLithuanian

Send
Siųsti
a year ago
User avatar Anonimas

New translation

Nio / NioLithuanian

Send file
Siųsti failą
a year ago
User avatar Anonimas

New translation

Nio / NioLithuanian

Edit Message:
Redaguoti žinutę:
a year ago
User avatar Anonimas

New translation

Nio / NioLithuanian

New Message…
Nauja žinutė…
a year ago
User avatar Anonimas

New translation

Nio / NioLithuanian

Accept invitation to join '%@'?
Priimti kvietimą prisijungti prie '%@'?
a year ago
User avatar Anonimas

New translation

Nio / NioLithuanian

Join Conversation?
Prisijungti prie pokalbio?
a year ago
User avatar Anonimas

New translation

Nio / NioLithuanian

New Conversation
Naujas pokalbis
a year ago
User avatar Anonimas

New translation

Nio / NioLithuanian

Remove
Pašalinti
a year ago
User avatar Anonimas

New translation

Nio / NioLithuanian

Photo
Nuotrauka
a year ago
User avatar Anonimas

New translation

Nio / NioLithuanian

Rooms
Kambariai
a year ago
User avatar Anonimas

New translation

Nio / NioLithuanian

Remove?
Pašalinti?
a year ago
User avatar Anonimas

New translation

Nio / NioLithuanian

Join
Prisijungti
a year ago
User avatar Anonimas

New translation

Nio / NioLithuanian

Leave Room
Palikti kambarį
a year ago
User avatar Anonimas

New translation

Nio / NioLithuanian

Homeserver
Namų serveris
a year ago
User avatar Anonimas

New contributor

Nio / NioLithuanian

New contributor a year ago
User avatar Moo

New translation

Nio / NioLithuanian

%u new messages
Naujų žinučių: %u
2 years ago
User avatar Moo

New translation

Nio / NioLithuanian

New Message
Nauja žinutė
2 years ago
User avatar Moo

New translation

Nio / NioLithuanian

New Conversation
Naujas pokalbis
2 years ago
User avatar Moo

New translation

Nio / NioLithuanian

Settings
Nustatymai
2 years ago
User avatar Moo

New translation

Nio / NioLithuanian

Cancel
Atsisakyti
2 years ago

Search