User avatar None

New strings to translate

Nio / NioBulgarian

New strings to translate 3 years ago
User avatar None

Resource update

Nio / NioBulgarian

Resource update 3 years ago
User avatar None

New strings to translate

Nio / NioBulgarian

New strings to translate 3 years ago
User avatar None

Resource update

Nio / NioBulgarian

Resource update 3 years ago
User avatar stefanhofman

New translation

Nio / NioBulgarian

Reject Invitation?
Отхвърляне на поканата?
3 years ago
User avatar stefanhofman

New translation

Nio / NioBulgarian

%u new messages
%u нови съобщения
3 years ago
User avatar stefanhofman

New translation

Nio / NioBulgarian

Room %@, %@ %@
Стая %@, %@ %@
3 years ago
User avatar stefanhofman

New translation

Nio / NioBulgarian

Cancel
Отмени
3 years ago
User avatar stefanhofman

New translation

Nio / NioBulgarian

Restoring session
Възстановяване на сесията
3 years ago
User avatar stefanhofman

New translation

Nio / NioBulgarian

Logging in
Вписване
3 years ago
User avatar stefanhofman

New translation

Nio / NioBulgarian

Back to Login
Обратно към Впиши се
3 years ago
User avatar stefanhofman

New translation

Nio / NioBulgarian

Registering for new accounts is not yet implemented.
Регистрацията на нов акаунт все още не е налична.
3 years ago
User avatar stefanhofman

New contributor

Nio / NioBulgarian

New contributor 3 years ago
User avatar ma4ko

New translation

Nio / NioBulgarian

Leave Room
Напускане на стая
3 years ago
User avatar ma4ko

New translation

Nio / NioBulgarian

Rooms
Стаи
3 years ago
User avatar ma4ko

New translation

Nio / NioBulgarian

New Conversation
Нов разговор
3 years ago
User avatar ma4ko

New translation

Nio / NioBulgarian

New Message
Ново съобщение
3 years ago
User avatar ma4ko

New translation

Nio / NioBulgarian

Settings
Настройки
3 years ago
User avatar ma4ko

New contributor

Nio / NioBulgarian

New contributor 3 years ago
User avatar None

Resource update

Nio / NioBulgarian

Resource update 3 years ago

Search